Kategorie

Dziennik Ustaw

Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) sporządzona w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1985-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw