REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 35 poz. 192

USTAWA

z dnia 30 maja 1989 r.

o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Dekret o ubezpieczeniu rodzinnym]
W dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, poz. 414 oraz z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333) w art. 2 ust. 5, w art. 5 ust. 2 i art. 15skreśla się.
Art. 2. [Ustawa o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia]
W ustawie z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 wyrazy „Rada Ministrów uchwali” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określi”;

2) w art. 31 w ust. 2 wyrazy „Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Rada Ministrów w trybie przewidzianym w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”.

Art. 3. [Ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym]
W ustawie z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) w art. 9 ust. 6 skreśla się.
Art. 4. [Ustawa o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych]
W ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów” skreśla się;

2) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „i za zgodą Prezesa Rady Ministrów” skreśla się;

3) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „wydanego za zgodą Prezesa Rady Ministrów” skreśla się.

Art. 5. [Ustawa o aptekach]
W art. 4 w ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2 i z 1987 r. Nr 3, poz. 19) wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”.
Art. 6. [Ustawa o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej]
W ustawie z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171, z 1954 r. Nr 37, poz. 160 i z 1958 r. Nr 68, poz. 338) w art. 53 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”, a wyrazy „na wniosek Ministra Żeglugi” skreśla się.
Art. 7. [Ustawa o prawie autorskim]
W ustawie z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) w art. 33 w § 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami” oraz na końcu dodaje się wyrazy „przy czym w zakresie stawek za prace świadczone na rzecz radia i telewizji - na wniosek Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”.”.
Art. 8. [Prawo górnicze]
W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 147 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Przemysłu”.
Art. 9. [Dekret o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych]
W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 1:

a) w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zarządzenia przewidziane w ust. 2, 5 i 6 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.”

Art. 10. [Dekret o terenowych organach administracji morskiej]
W dekrecie z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 1971 r. Nr 12, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędy morskie tworzy i znosi Minister Transportu, Żeglugi i Łączności.”;

2) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”.

Art. 11. [Dekret o obowiązku szkolnym]
W dekrecie z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) w art. 9 w ust. 4 wyrazy „Minister Oświaty za zgodą Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”.
Art. 12. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 13. [Ustawa o zwalczaniu gruźlicy]
W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

2) w art. 11 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami”;

3) w art. 12 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów”;

4) w art. 17 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej”;

5) w art. 20 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia”.

Art. 14. [Ustawa o Służbie Więziennej]
W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Sprawiedliwości”;

2) w art. 37 w ust. 2 i w art. 76 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Sprawiedliwości”.

Art. 15. [Ustawa o Polskiej Akademii Nauk]
W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 49 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

2) w art. 61 w ust. 4, w art. 62 w ust. 4 i w art. 64 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk”;

3) w art. 65 wyrazy „Rada Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk”.

Art. 16. [Ustawa o prawie geologicznym]
W ustawie z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów”;

2) w art. 19 w ust. 1 i 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych”;

3) w art. 26 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych”.

Art. 17. [Ustawa o Straży Przemysłowej]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42) w art. 10 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 18. [Ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 12 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 19. [Ustawa o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami]
W ustawie z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) w art. 16 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą”.
Art. 20. [Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania]
W ustawie z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”;

2) w art. 27 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej i Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia”;

3) w art. 37 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej”.

Art. 21. [Ustawa o izbach morskich]
W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) w art. 12 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Transportu, Żeglugi i Łączności”.
Art. 22. [Kodeks morski]
Wustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112) w art. 29 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”.
Art. 23. [Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach]
W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia”;

2) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki”;

3) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia”;

4) w art. 52 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki”.

Art. 24. [Prawo lotnicze]
W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”.
Art. 25. [Prawo probiercze]
W ustawie z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 wyrazy „Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali”;

2) w art. 7 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów, ustali w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali”;

3) w art. 11 wyrazy „Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości”.

Art. 26. [Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych]
W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280) w art. 1 w ust. 3 i w art. 3 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”.
Art. 27. [Ustawa o ograniczeniu uboju cieląt]
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt (Dz. U. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”;

2) w art. 2 wyrazy „Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”, a wyraz „uspołecznionej,” skreśla się.

Art. 28. [Ustawa o miarach i narzędziach pomiarowych]
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustala w drodze rozporządzenia legalne jednostki miar, jednostki miar dopuszczone przejściowo do stosowania jako legalne oraz określa zasady i sposób ich stosowania.”,

b) ust. 3 skreśla się;

2) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości”.

Art. 29. [Ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym]
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej”;

2) w art. 3 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

3) w art. 4 w ust. 4 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej”;

4) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

5) w art. 11:

a) w ust. 4 wyrazy „za zgodą Rady Ministrów” skreśla się,

b) w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

6) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych” zastępuje się wyrazami „Wojewódzka rada narodowa”.

Art. 30. [Ustawa o bibliotekach]
W ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) w art. 17 w ust. 3 w pkt 3, w art. 20 i w art. 29 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki”.
Art. 31. [Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych]
W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 52, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104 i Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej”;

2) w art. 61:

a) w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”,

b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej”.

Art. 32. [Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia]
W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49) w art. 17 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia”.
Art. 33. [Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń]
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 45, poz. 291) w art. 20 w § 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 34. [Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową]
W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej”;

2) w art. 21 w ust. 1 po wyrazach „w art. 8” dodaje się wyrazy „i 9”.

Art. 35. [Ustawa o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej]
W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181) w art. 9 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 36. [Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych]
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174) w art. 46 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 37. [Prawo lokalowe]
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108 i Nr 34, poz. 178) w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 2, w art. 12 w ust. 6i w art. 29 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”.
Art. 38. [Kodeks pracy]
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”;

2) w art. 103 w § 1 wyrazy „przez Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „w drodze rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Ministra Edukacji Narodowej”;

3) w art. 241 w § 5 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Pracy i Polityki Socjalnej”.

Art. 39. [Prawo wodne]
W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) w art. 31 w ust. 3, w art. 56 w ust. 3, w art. 62 w ust. 3 i 4 i w art. 89 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych”.
Art. 40. [Ustawa o uposażeniu żołnierzy]
W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78) w art. 4 w ust. 2, w art. 11 w ust. 2 i w art. 28 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 41. [Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa]
W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. Nr 4, poz. 21) w art. 11 w ust. 7, w art. 13, w art. 25 w ust. 3, w art. 29 i w art. 31 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 42. [Ustawa o ochronie przeciwpożarowej]
W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1983 r. Nr 19, poz. 132) w art. 12 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”.
Art. 43. [Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych]
W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”;

2) w art. 45 ust. 2 skreśla się.

Art. 44. [Ustawa o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji]
W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) w art. 1 w ust. 3 i w art. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 45. [Ustawa o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]
W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 164) w art. 3 w ust. 4 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą”.
Art. 46. [Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 5, w art. 29, w art. 50, w art. 58, w art. 63 w ust. 1, w art. 97 w ust. 4 i w art. 115 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych”;

2) w art. 34 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”;

3) w art. 79 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Przemysłu”.

Art. 47. [Ustawa o zobowiązaniach podatkowych]
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 33, poz. 176) w art. 2 w ust. 4 i w art. 31 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 48. [Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych]
W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162) w art. 17 w ust. 2 i 3 wyrazy „Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia,”.
Art. 49. [Karta Nauczyciela]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 i w art. 53 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”;

2) w art. 51 ust. 3otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Edukacji Narodowej określa szczegółowe zasady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, tryb przedstawiania wniosków, wzór Medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.”;

3) w art. 61 w ust. 3 na końcu wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.”;

4) w art. 62na końcu wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.”;

5) w art. 68 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”;

6) w art. 72 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

7) w art. 85 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”.

Art. 50. [Ustawa o statystyce państwowej]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58 i z 1989 r. Nr 32, poz. 171) w art. 6 w ust. 5i w art. 7 w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” zastępuje się wyrazami „Prezes Głównego Urzędu Statystycznego”.
Art. 51. [Ustawa o planowaniu społeczno-gospodarczym]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22) art. 33 otrzymuje brzmienie:

Art. 33. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określa zasady wartościowania pracy, służące ustalaniu siatek i tabel płac.”

Art. 52. [Ustawa o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) w art. 15 w ust. 2 i 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 53. [Ustawa o szkolnictwie wyższym]
W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 138 w ust. 2, w art. 143 w ust. 1, wart. 153 w ust. 2 i w art. 205 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”;

2) w art. 145 w ust. 8, w art. 148 w ust. 4 i w art. 213 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami zawodowymi” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi”;

3) w art. 208 w ust. 5, w art. 210i w art. 212 wyrazy „Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi”;

4) w art. 151:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu rektor szkoły wyższej udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednego roku, jeżeli organ społecznej służby zdrowia stwierdził, że stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, z tym że urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik naukowo-dydaktyczny przechodzi na emeryturę. Tryb i sposób postępowania przy udzielaniu urlopu dla poratowania zdrowia określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.”,

b) w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”;

5) w art. 194 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych”.

Art. 54. [Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi]
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w art. 8 w ust. 1i w art. 12 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Rynku Wewnętrznego”.
Art. 55. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 5 i wart. 13 w ust. 7 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia”;

2) wart. 22 w ust. 2, w art. 27 w ust. 3, w art. 74 w ust. 5, w art. 86, w art. 89 w ust. 3, w art. 94, w art. 98 i w art. 105 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.

Art. 56. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin]
W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32) w art. 13 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 57. [Prawo o ruchu drogowym]
W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35) w art. 79 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”.
Art. 58. [Ustawa o podatku wyrównawczym]
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 34, poz. 254) w art. 2 w ust. 2 i w art. 7 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 59. [Ustawa o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej]
W ustawie z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 60. [Ustawa o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. z 1988 r. Nr 28, poz. 196) w art. 1 w ust. 6 i w art. 11 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 61. [Ustawa o gospodarce energetycznej]
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 2 i w art. 24 w ust. 4 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Przemysłu”;

2) w art. 16 w ust. 3i w art. 21 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Przemysłu”.

Art. 62. [Ustawa o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury]
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”;

2) w art. 29 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki”;

3) art. 31 skreśla się.

Art. 63. [Ustawa o kulturze fizycznej]
W ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 34, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2, wart. 39 w ust. 3, w art. 41 w ust. 4 i w art. 63 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej”;

2) w art. 22 w ust. 4, w art. 37 w ust. 3 i w art. 38 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej”;

3) w art. 74:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej określa:

1) zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1,

2) zasady i tryb nadawania odznaki oraz jej wzór i sposób noszenia.”,

b) ust. 4 skreśla się.

Art. 64. [Ustawa o planowaniu przestrzennym]
W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 34, poz. 178) w art. 9:

a) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania”;

b) w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania”.

Art. 65. [Ustawa o podatku rolnym]
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 10, poz. 53) w art. 1 w ust. 5, w art. 5 w ust. 1, w art. 7 w ust. 2, w art. 10 w ust. 2, w art. 12 w ust. 2 i w art. 13 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”.
Art. 66. [Ustawa o instytucjach artystycznych]
W ustawie z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304) w art. 21 w ust. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów”.
Art. 67. [Ustawa o zapobieganiu narkomanii]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15, z 1985 r. Nr 15, poz. 66 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w art. 24 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”.
Art. 68. [Ustawa o znakach towarowych]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) w art. 45 ust. 2 skreśla się.
Art. 69. [Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej]
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”.
Art. 70. [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych]
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 4 w ust. 5, w art. 6 w ust. 1 i w art. 11 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 71. [Ustawa o drogach publicznych]
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, może określać, w podlegających mu jednostkach organizacyjnych dróg publicznych, zasady stosowania przepisów dotyczących zakładowych systemów wynagradzania.”;

2) w art. 37 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności”.

Art. 72. [Ustawa o rybactwie śródlądowym]
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej”.
Art. 73. [Ustawa o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi]
W ustawie z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. U. Nr 32, poz. 141) w art. 10 w ust. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”.
Art. 74. [Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych]
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1988 r. Nr 41, poz. 328 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem-Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń”;

2) w art. 43 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń”;

3) w art. 49 wyrazy „Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”;

4) w art. 55 w ust. 1 wyrazy „w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”.

Art. 75. [Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]
W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181 i z 1989 r. Nr 34, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 86 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”;

2) w art. 94:

a) w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej”,

b) w ust. 2 wyrazy „przez Radę Ministrów” skreśla się;

3) w art. 103 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje sięwyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”;

4) w art. 104 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Spraw Wewnętrznych”.

Art. 76. [Ustawa o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju]
W ustawie z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej”;

2) w art. 19 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

3) w art. 20 w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej”;

4) w art. 30 w ust. 1 na końcu wyrazy „w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.”

Art. 77. [Ustawa o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej]
W ustawie z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 i 2 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej”;

2) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ogólnokrajowymi związkami zawodowymi reprezentatywnymi dla pracowników większości zakładów pracy i ogólnokrajowymi organizacjami międzyzwiązkowymi, określa:

1) ogólne zasady udzielania świadczeń i pomocy z zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego,

2) zasady ustalania liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 7 ust. 2, stanowiącej podstawę obliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy.”;

b) ust. 2 skreśla się;

c) ust. 3 oznacza się jako ust. 2.

Art. 78. [Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej]
W ustawie z dnia 20 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18 i z 1989 r. Nr 10, poz. 57) w art. 19 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Finansów”.
Art. 79. [Ustawa o kinematografii]
W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45 w ust. 3 wyrazy „Radę Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Finansów”;

2) art. 49 otrzymuje brzmienie:

Art. 49. Minister Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 46 ust. 2, określa zasady wynagradzania twórców, wykonawców i innych grup zawodowych za udział w produkcji i opracowaniu filmów oraz zasady zawierania i wykonywania umów, o których mowa w art. 48.”

Art. 80. [Przepisy dotychczasowe]
Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 1-43 pkt 1 i w art. 44-79, zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym ustawą.
Art. 81. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-06-08
  • Data wejścia w życie: 1989-07-01
  • Data obowiązywania: 1989-07-01
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA