REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 94 poz. 419

USTAWA

z dnia 14 września 1991 r.

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431 oraz z 1991 r. Nr 73, poz. 321) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy "pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny" zastępuje się wyrazami "aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny",

2) w ust. 2 wyraz "przestępstwa" zastępuje się wyrazem "wykroczenia",

3) w ust. 4 wyrazy "w ust. 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 3",

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 lub 3, można orzec przepadek napoju alkoholowego, chociażby nie był własnością sprawcy."

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131) w art. 40 w § 1 wyrazy "art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" zastępuje się wyrazami "art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1991-10-21
  • Data wejścia w życie: 1991-10-20
  • Data obowiązywania: 1991-10-20
  • Z mocą od: 1991-10-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA