REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 103 poz. 525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 29 grudnia 1992 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 206 § 3 pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy (Dz. U. Nr 51, poz. 335, z 1982 r. Nr 17, poz. 130, z 1988 r. Nr 32, poz. 237 i z 1990 r. Nr 56, poz. 332) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Rzemieślniczy zakład pracy może przyjąć w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w liczbie odpowiadającej liczbie stanowisk pracy. Zatrudnienie młodocianych w celu nauki zawodu odbywa się w porozumieniu z właściwym terenowo lub branżowo cechem.",

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rzemieślniczy zakład pracy zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu:

1) kieruje go w celu dokształcania:

a) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez kuratora oświaty lub

b) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez organizację rzemieślniczą za zgodą kuratora oświaty, lub

c) do organizacji rzemieślniczej przygotowującej młodocianych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu złożenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,

2) może, za zgodą właściwego cechu, samodzielnie organizować dokształcanie w zakresie nauki teoretycznej zawodu w celu przygotowania młodocianego do złożenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.",

3) w § 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się następujący stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1:

1) w pierwszym roku nauki od 4 do 9%,

2) w drugim roku nauki od 5 do 12%,

3) w trzecim roku nauki od 6 do 15%.",

b) w ust. 3 wyrazy "15%" zastępuje się wyrazami "od 6 do 15%",

4) w § 22 wyrazy "9%" zastępuje się wyrazami "od 4 do 9%",

5) w § 7 ust. 1, w § 11, w § 17 ust. 3 i w § 20 ust. 1 wyrazy "Centralny Związek Rzemiosła" zastępuje się wyrazami "Związek Rzemiosła Polskiego".

§ 2.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1992-12-31
  • Data wejścia w życie: 1993-01-01
  • Data obowiązywania: 1993-01-01
  • Z mocą od: 1993-01-01
  • Dokument traci ważność: 1996-06-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA