| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 marca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 8 pozycję towarową określoną kodem PCN 0812 90 20 10 zastępuje się pozycją towarową określoną kodem PCN 0812 90 20 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0812 90 20 0

– – Pomarańcze

25

 

 

 

 

 

 

 

2) w dziale 51 pozycja określona kodem PCN 5105 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedno-stka miary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowa-cja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5105

5105

Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzeblona i czesana (łącznie z czesanką wełnianą ciętą):

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5105 10 00 0

– Wełna zgrzeblona

– Czesanka wełniana i inne wełny czesane:

25

3

2,3

0

0

0

0

 

 

5105 21 00 0

– – Wełna czesana cięta

25

3

2,3

0

0

0

0

0

 

5105 29 00 0

– – Pozostała

25

3

2,3

0

0

0

0

0

 

5105 30

– Cienka sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5105 30 10 0

– –Zgrzeblona

25

3

2,3

0

0

0

0

0

 

5105 30 90 0

– – Czesana

25

3

2,3

0

0

0

0

0

 

5105 40 00 0

— Gruba sierść zwierzęca zgrzeblona lub czesana

 

25

3

2,3

0

0

0

0

0

 

3) w dziale 62 pozycję towarową określoną kodem PCN 6217 90 10 0 zastępuje się pozycją towarową określoną kodem PCN 6217 90 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostkamiary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

6217 90 00 0

Części

60

28,3

 

 

22,6

22,6

21,2

21,2

 

4) w dziale 85:

a) pozycję towarową określoną kodem PCN 8521 10 39 0 zastępuje się pozycją towarową określoną kodem PCN 8521 10 38 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8521 10 380

– – – – Pozostałe

szt.

60

28,7

 

 

23

23

21,5

21,5

 

b) pozycję towarową określoną kodem PCN 8521 10 90 0 zastępuje się pozycją towarową określoną kodem PCN 8521 10 80 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

 

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8521 10 80 0

– – –Inne

szt.

60

28,7

 

 

23

23

21,5

21,5

 

5) w dziale 87:

a) pozycja towarowa określona kodem PCN 8703 90 10 1 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

podsta-wowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8703 90 10 1

– – – Do czterech lat

szt.

35 minimum 1250 ECU/szt.

–—

 

 

28 minimum 1250 ECU/szt.

28 minimum 1250 ECU/szt.

26,3 minimum 1250 ECU/szt.

26,3 minimum 1250 ECU/szt.

 

b) pozycja towarowa określona kodem PCN 8703 90 10 9 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki celne

Stawki celne preferencyjne dla

 

 

 

 

autonomiczne

podstawowe

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8703 90 10 9

– – – Powyżej czterech lat

szt.

35 minimum 2500 ECU/szt.

 

 

28 minimum 2500 ECU/szt.

28 minimum 2500 ECU/szt.

26,3 mini-mum 2500 ECU/szt.

26,3 mini-mum 2500 ECU/szt.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »