reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 kwietnia 1995 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się, z zastrzeżeniem § 3, na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, i mnożników określonych w rozporządzeniu.
§ 2.
Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia
w państwowej sferze budżetowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

6,50

2,00

2

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister stanu

5,70

1,80

3

Szef Kancelarii Prezydenta, minister. Szef Kancelarii Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk

5,60

1,60

4

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, sekretarz stanu

5,50

1,40

5

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zastępca Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarz wydziału Polskiej Akademii Nauk, wojewoda

5,00

1,40

6

Zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor generalny, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda

4,50

1,40

 

Lp.

Stanowisko

Mnożnik prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia
w państwowej sferze budżetowej

wynagrodzenia
zasadniczego

dodatku
funkcyjnego

1

2

3

4

1

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, I Prezes Sądu Najwyższego

5,70

1,80

2

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

5,60

1,60

3

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

5,50

1,40

 

§ 3.
Wynagrodzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703), przy zastosowaniu następujących mnożników:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze
bankowym

wynagrodzenia
zasadniczego

dodatku
funkcyjnego

1

2

3

4

1

Prezes Narodowego Banku Polskiego

4,20

1,30

2

Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

3,70

1,30

3

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

3,30

1,20

 

§ 4.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 5.
Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych w § 2 i 3, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 52, poz. 237 i Nr 68, poz. 342).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama