| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego (Dz. U. Nr 139, poz. 765) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 1603 00 30 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 1701 99 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„1701

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

 

 

– Pozostały:

 

 

1701 99

– – Pozostały:

 

 

1701 99 90 0

– – – Pozostały

 

ex

1701 99 90 0

Sacharoza – granulat

20 000 kg

 

2) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 1702 90 50 0 („Pregestimil baza”) dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 1704 90 61 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„1704

1704

Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao:

 

 

1704 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

1704 90 61 0

– – – Wyroby pokryte cukrem

 

ex

1704 90 61 0

Globuli sacchari

20 000 kg

 

3) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 2507 00 90 0 („Kaolin”) skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN 2509 00 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„2509

2509 00 00 0

Kreda

410 000 kg

 

4) pozycja towarowa określona kodem PCN 2836 50 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„2836 50 00 0

– Węglan wapniowy

130 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„2836 50 00 0

– Węglan wapniowy

540 000 kg

 

5) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 2905 44 19 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2905 44 19 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2905 44 19 0

Sorbit

400 000 kg

 

6) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 2905 44 19 0 („Monoazotan izosorbitu”) dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2905 44 99 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

 

„– – – Pozostały:

 

 

2905 44 99 0

– – – – Pozostałe

 

ex

2905 44 99 0

Sorbit

400 000 kg

 

7) pozycja towarowa określona kodem PCN ex 2916 12 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2916 12 90 0

Akrylan dwuetyloheksylan

60 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2916 12 90 0

Akrylan dwuetyloheksylu

60 000 kg

 

8) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 2918 29 dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2918 29 10 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„2918 29 10 0

– – – Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; sole i estry

 

ex

2918 29 10 0

Kwas Beta-Hydroksynaftoesowy

80 000 kg

 

9) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 2918 29 90 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2918 29 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2918 29 90 0

Kwas Beta-Hydroksynaftoesowy

80 000 kg

 

10) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 2923 90 00 0 („Neostygnina”) skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2923 90 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2923 90 00 0

Beloran

2 000 kg

 

11) pozycja towarowa określona kodem PCN ex 2930 90 80 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2930 90 80 0

Mesna (Merkaptosulfonian)

1 500 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2930 90 80 0

Mesna (Merkaptoetanosulfonian sodowy)

1 500 kg

 

12) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 2933 51 90 0 („Dwuchloropirymidyna”) skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2933 51 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2933 51 90 0

2,6-Dwuamino-4-hydroksypirymidyna

240 kg

 

13) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 2933 59 90 0 („Ketokonazol”) dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 2933 59 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

2933 59 90 0

2,6-Dwuamino-4-hydroksypirymidyna

240 kg

 

14) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 3005 10 00 0 („Płytki hydrocoloid z klejem”) skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3005 10 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3005 10 00 0

Taśma przylepna

6 000 kg

 

15) pozycja określona kodem PCN 3204 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„3204

3204

Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących, organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluoroscencyjne środki”

 

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„3204

3204

Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących, organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej:”

 

 

16) pozycja towarowa określona kodem PCN 3204 19 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3204 19 00 0

– – Pozostałe, łącznie z mieszaninami środków barwiących z dwóch lub większej liczby podpozycji 3204 11 do 3204 19

1 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3204 19 00 0

– – Pozostałe, łącznie z mieszaninami środków barwiących z dwóch lub większej liczby z podpozycji 3204 11 do 3204 19

1 000,5 kg

 

17) pozycja towarowa określona kodem PCN 3212 10 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3212 10 900

– – Pozostałe”

 

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3212 10 900

– – Pozostałe

9 200 kg

 

18) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 3212 10 90 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3212 10 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3212 10 90 0

Folia do tłoczenia na gorąco

9 200 kg

 

19) pozycja określona kodem PCN 3503 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„3503

3503

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych) nawet kwadratowych, (barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny, karuk, inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:”

 

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„3503

3503

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych/nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:”

 

 

20) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 3808 40 10 0 („Tegodor 73”) dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3808 40 10 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3808 40 10 0

Beloran

2 000 kg

 

21) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 3822 00 00 0 („Odczynniki do testomaku”) skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3822 00 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3822 00 00 0

Puprura bromokrezolowa – wskaźnik

0,5 kg

 

22) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 3904 22 00 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3904 22 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3904 22 00 0

Folia termoutwardzalna

30 kg

 

23) pozycja towarowa określona kodem PCN 3911 10 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3911 10 00 0

– Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i polterpeny

110 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„3911 10 00 0

– Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i politerpeny

110 000 kg

 

24) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 3920 42 11 0 dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3920 42 99 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

 

„ – – – Uplastycznione o grubości:

 

 

3920 42 99 0

– – – – Przekraczającej 1 mm

 

ex

3920 42 99 0

Folia PCV

30 kg

 

25) pozycja towarowa określona kodem PCN ex 3921 12 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3921 12 00 0

Folia PCV z polimerów chlorku winylu

254 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3921 12 00 0

Folia PCV

276 000 kg

 

26) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 3921 19 90 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 3921 19 90 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

3921 19 900

Folia PCV

22 000 kg

 

27) pozycja towarowa określona kodem PCN ex 4823 19 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

4823 19 00 0

Papier zimnozgrzewalny samoprzylepny

10 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

4823 19 00 0

Papier zimnozgrzewalny

10 000 kg

 

28) pozycja określona kodem PCN 5402 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„5402

5402

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczając”

 

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„5402

5402

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczającej 67 decyteksów:”

 

 

29) pozycja towarowa określona kodem PCN ex 5402 49 10 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

5402 49 10 0

Włókno poliakrylowe (LYCRA) 420 dtex

600 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

5402 49 10 0

Włókno poliuretanowe (LYCRA) 420 dtex

600 kg

 

30) po pozycji towarowej określonej kodem PCN ex 5402 49 10 0 [„Włókno poliuretanowe (LYCRA) 420 dtex”] dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 5402 49 10 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

5402 49 10 0

Włókno poliuretanowe (ACELAN) 310 dtex

4 000 kg

 

31) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 5509 11 00 0 skreśla się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 5509 11 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

5509 11 00 0

Włókno poliakrylowe (ACECAN) 310 dtex

4 000 kg

 

32) po pozycji określonej kodem PCN 5603 00 dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 5603 00 10 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„5603 00 10 0

– Powlekane lub pokrywane

 

ex

5603 00 10 0

Taśma przylepna

6 000 kg

 

33) pozycja określona kodem PCN 7607 19 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„7607 19

– – Pozostała:

 

 

7607 19 10 0

– – – O grubości poniżej 0,021 mm:

420 500 kg

 

7607 19 91 0

– – – – Samoprzylepna

26 500 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„7607 19

– – Pozostała:

 

 

7607 19 10 0

– – – O grubości poniżej 0,021 mm

420 500 kg

 

 

– – – O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie przekraczającej 0,2 mm:

 

 

7607 19 91 0

– – – – Samoprzylepna

26 500 kg”

 

34) pozycja towarowa określona kodem PCN 8424 90 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„8424 90 00 0

– Części do zaworów aerozolowych

200 000 kg

 

otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

 

„8424 90 00 0

– Części”

 

 

35) po pozycji towarowej określonej kodem PCN 8424 90 00 0 dodaje się pozycję towarową określoną kodem PCN ex 8424 90 00 0 w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

„ex

8424 90 00 0

Części do zaworów aerozolowych

200 000 kg

 

§ 2.
Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, zachowują moc do upływu terminu ich ważności.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »