| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 115 ust. 2 i art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) oraz art. 104 § 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) załącznikowi do rozporządzania nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:

1) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,

2) opłat jednorazowych od złożonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia wniosków o udzielenie przejściowej ochrony środków żywności, środków farmaceutycznych i związków chemicznych,

3) opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.

§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 maja 1995 r. (poz. 301)

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW

I. Opłaty jednorazowe

Wysokość opłat

1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego oraz od wniosku o udzielenie przejściowej ochrony produktu

300,00 zł

– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

20,00 zł

2. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa

 

– za każde pierwszeństwo

30,00 zł

3. Opłata za przekazanie (od zgłoszenia PCT*))

200,00 zł

4. Opłata za opóźnienie opłaty za wyznaczenie, przekazanie, poszukiwanie lub opłaty podstawowej (od zgłoszenia PCT*))

200,00 zł

5. Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT*)):

 

– gdy badania wstępnego nie przeprowadzono

300,00 zł

– gdy badanie wstępne przeprowadzono

150,00 zł

– za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron

20,00 zł

6. Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym

100,00 zł

7. Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego

30,00 zł

8. Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego

15,00 zł

9. Za publikację opisu patentowego

50,00 zł

10. Za publikację jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego – od strony maszynopisu lub arkusza rysunku

3,00 zł

11. Za publikację opisu ochronnego

10,00 zł

12. Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze

5,00 zł

13. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do uzyskania patentu

30,00 zł

14. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy

20,00 zł

15. Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze

20,00 zł

II. Opłaty okresowe

 

1. Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony

300,00 zł

2. Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony

400,00 zł

3. Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony

600,00 zł

4. Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony

700,00 zł

5. Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony

800,00 zł

6. Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący 16 i 17 rok ochrony

1.000,00 zł

7. Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący 18 i 19 rok ochrony

1.200,00 zł

8. Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący 20 rok ochrony

1.200,00 zł

9. Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego

700,00 zł

10. Za każdy dodatkowy wynalazek ujęty wspólnym patentem

20% opłaty za odpowiedni okres ochrony

11. Za pięcioletni okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony

200,00 zł

12. Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony

300,00 zł

13. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony

400,00 zł

14. Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego

400,00 zł

15. Za każde rozpoczęte pięć lat przejściowej ochrony produktu w Polsce

1.500,00 zł.

 

 

*) PCT – Układ o współpracy patentowej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »