| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 1995 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 73, poz. 434 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może, w razie potrzeby, przekształcać, łączyć lub likwidować komórki organizacyjne określone w statucie, zawiadamiając o tym Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 24/90 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmieniona uchwałą nr 121/90 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 maja 1995 r. (poz. 311).

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwane dalej Ministerstwem, jest aparatem wykonawczym Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwanego dalej Ministrem, działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego i dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Ministerstwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji w imieniu Ministra w określonych przez niego sprawach.

§ 3. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące departamenty (równorzędne komórki organizacyjne):

1) Gabinet Ministra,

2) Departament Ekonomiki i Finansów,

3) Departament Współpracy z Zagranicą,

4) Departament Integracji Europejskiej i Koordynacji Pomocy Zagranicznej,

5) Departament Produkcji Rolniczej,

6) Departament Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Przekształceń Własnościowych,

7) Departament Rynku Rolnego,

8) Departament Gospodarki Ziemią,

9) Departament Infrastruktury Wsi,

10) Departament Spraw Społeczno-Zawodowych i Socjalnych,

11) Departament Nauki, Oświaty i Doradztwa,

12) Departament Weterynarii,

13) Departament Spraw Obronnych,

14) Biuro Prawne,

15) Biuro Budowy Rynków Hurtowych i Giełd,

16) Biuro Administracyjno-Budżetowe.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra.

§ 4. W zależności od potrzeb Minister może powoływać organy o charakterze stałym i doraźnym jako organy opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 5. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne oraz pełni funkcję organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych; wykaz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw stanowi załącznik do statutu.

2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu niniejszego statutu.

Załącznik do statutu
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH MINISTER JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

I. Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

1. Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi

2. Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu

3. Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie

4. Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie

5. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu

6. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie

7. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w Zakrzewie k. Poznania

8. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

9. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

10. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

11. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

12. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

13. Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie

14. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

15. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie

16. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu

17. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

18. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

19. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

20. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

21. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

22. Instytut Ziemniaka w Boninie

23. Instytut Zootechniki w Krakowie

24. Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie

25. Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Warszawie

26. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

27. Inspektorat Kwarantanny Roślin w Warszawie

28. Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Warszawie

29. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej

30. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Poznaniu

31. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Brwinowie

32. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

33. Muzeum Przemysłu Cukrowniczego w Lesznie

34. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

35. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie

36. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

37. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

II. Przedsiębiorstwa państwowe, dla których Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest organem założycielskim

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Warszawie

2. Warszawska Wytwórnia Wódek KONESER w Warszawie

3. Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos” w Józefowie k. Błonia

4. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Białymstoku

5. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” w Bielsku-Białej

6. Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Starogardzie Gdańskim

7. Pomorska Fabryka Drożdży „Polmos” w Tczewie

8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Raciborzu

9. Zakład Badawczo-Rozwojowy „Polmos” w Koninie

10. Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” w Krakowie

11. Zakłady Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” w Lesznie

12. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” w Lublinie

13. Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Łodzi

14. Wytwórnia Drożdży „Polmos” w Kętrzynie

15. Śląska Fabryka Drożdży i Wódek „Polmos” w Wołczynie

16. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Kutnie

17. Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Poznaniu

18. Fabryka Wódek „Polmos” w Łańcucie

19. Podlaska Wytwórnia Wódek „Polmos” w Siedlcach

20. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Sieradzu

21. Kaszubska Wytwórnia Drożdży „Polmos” w Maszewie Lęborskim

22. Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Żyrardowie

23. Szczecińska Wytwórnia Wódek „Polmos” w Szczecinie

24. Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Toruniu

25. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” we Wrocławiu

26. Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” w Zielonej Górze

27. Zakłady Metalowe w Przysiekach

28. Zakłady Tytoniowe w Lublinie

29. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Polski Tytoń” w Radomiu

30. Zakład Przemysłowo-Rolny KOLNIL w Kolbuszowej

31. Dębickie Zakłady. Przetwórstwa Spożywczego IGLOOPOL w Dębicy

32. Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR w Dębicy

33. Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu

34. Centrum Informatyki Rolnictwa i Leśnictwa ROLKOM w Warszawie

35. Przedsiębiorstwo Usług Szkoleniowo-Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa w Piasecznie

36. Ośrodek Szkolenia Kadr i Usług Socjalnych Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu

37. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHROL w Katowicach – w upadłości

38. Chłodnia w Rzeszowie – w upadłości

39. Zakład Przemysłowo-Handlowy w Siedlcach – w upadłości

40. Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa „Biprozet” w Warszawie – w likwidacji

41. Centralne Biuro Studiów i Projektów Technicznej Obsługi Rolnictwa TORPROJEKT w Warszawie (działalność zakończona)

42. Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekt” w Poznaniu – w likwidacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »