| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Leki, preparaty diagnostyczne, artykuły sanitarne i sprzęt jednorazowego użytku są, z zastrzeżeniem ust. 2–4, wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty, w razie zachorowania na choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe oraz następujące choroby przewlekłe wrodzone i nabyte lub choroby zakaźne:

1) fenyloketonurię,

2) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,

3) mukowiscydozę,

4) chorobę nowotworową,

5) padaczkę,

6) miastenię,

7) karłowatość przysadkową u dzieci,

8) gruźlicę,

9) cukrzycę,

10) jaskrę,

11) niektóre choroby układu krążenia.

2. Leki, preparaty diagnostyczne i artykuły sanitarne, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością do wysokości, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, limitu ceny.

3. Dokumentem uprawniającym do wystawienia recepty dla osób z upośledzeniem umysłowym jest:

1) zaświadczenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób poniżej 16 roku życia,

2) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia.

4. Recepty na insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wydawane wyłącznie osobom chorym na cukrzycę insulinozależną i ciężarnym oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.

§ 2.
Wykaz leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustalają załączniki nr 1–5 do rozporządzenia.
§ 3.
W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru Mz/Pom-34, a środki odurzające i niektóre środki psychotropowe – na receptach Mz/Pom-33, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych (Dz. U. Nr 26, poz. 140 i Nr 132, poz. 652 oraz z 1996 r. Nr 14, poz. 79).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1996 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załącznik 1. [WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA NA RECEPTY – CHORYM W LECZENIU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 2 sierpnia 1996 r. (poz. 456)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA1 NA RECEPTY – CHORYM W LECZENIU:

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ – CHORYM W LECZENIU]

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ2 – CHORYM W LECZENIU:

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

2 Do wysokości ustalonego limitu

Załącznik 3. [WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY – CHORYM W LECZENIU]

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY3 – CHORYM W LECZENIU:

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

3 Do wysokości ustalonego limitu

Załącznik 4. [WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 50% CENY – CHORYM W LECZENIU]

Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 50% CENY4 – CHORYM W LECZENIU:

infoRgrafika

 

 

4 Do wysokości ustalonego limitu ceny

Załącznik 5. [WYKAZ ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NIEZBĘDNYCH DO STOSOWANIA PRZY CHOROBACH NOWOTWOROWYCH I UPOŚLEDZENIU UMYSŁOWYM]

Załącznik nr 5

WYKAZ ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NIEZBĘDNYCH DO STOSOWANIA PRZY CHOROBACH NOWOTWOROWYCH I UPOŚLEDZENIU UMYSŁOWYM

infoRgrafika

 

 

5 W dokumentacji medycznej należy szczegółowo uzasadnić potrzebę stosowania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »