reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 grudnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) i art. 9 pkt 4, art. 12 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) oraz art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167, Nr 71, poz. 313 i Nr 127, poz. 629, z 1995 r. Nr 135, poz. 664 i Nr 148, poz. 723 oraz z 1996 r. Nr 23, poz. 105 i Nr 51, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 1996 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 1998 r.”;

2) w § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W razie wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na banderole – podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia do Ministerstwa Finansów takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia. Zmianą wstępnego zapotrzebowania jest także złożenie zapotrzebowania dodatkowego, uzupełniającego lub zastępującego złożone. Dotyczy to również jednorazowego zapotrzebowania wstępnego.

3. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia w trybie określonym w ust. 1 i 2 powoduje, że wynikające z tego skutki braku banderol obciążają podmiot, który nie dopełnił obowiązków w tym zakresie.”;

3) w § 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol musi być potwierdzone protokołem sporządzonym przez dwie osoby reprezentujące producenta (importera) albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.”;

4) w § 9 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Banderole są wydawane i pobierane oraz zwracane i przyjmowane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez dwie osoby reprezentujące każdą ze stron czynności objętych protokołem, a jeżeli zapewnienie przez strony reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe przez jedną osobę z każdej strony.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1996 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama