reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 1997 r.

w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Krajową Komisję Uwłaszczeniową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) przewodniczący Komisji - Anna Łukaszewska,

 

2) członkowie:

- Antoni Cyran,

 

- Łucja Lapierre,

- Stanisław Piątek,

- Bogumił Piechura,

- Jan Szachułowicz,

- Anna Wielgus.

 

§ 2.
1. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Komisja może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

§ 3.
1. Komisja wydaje decyzje w składach trzyosobowych.

2. Przewodniczący Komisji powołuje odrębnie do każdej sprawy skład orzekający oraz wyznacza jego przewodniczącego.

3. Przewodniczący Komisji może zarządzać rozpatrywanie spraw szczególnie skomplikowanych w pełnym składzie Komisji.

§ 4.
1. Decyzje składu orzekającego zapadają większością głosów. Członek składu może złożyć zdanie odrębne, które, wraz z uzasadnieniem, dołącza się do akt sprawy.

2. Decyzje podpisują przewodniczący i członkowie składu orzekającego.

3. Uzasadnienie decyzji sporządza przewodniczący składu orzekającego.

§ 5.
1. Przewodniczący Komisji, co najmniej raz w miesiącu, zwołuje posiedzenie Komisji w pełnym składzie w celu dokonania okresowej oceny pracy Komisji oraz omówienia problemów wynikających z jej orzecznictwa.

2. Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; może również zapraszać inne osoby zainteresowane tematyką posiedzenia.

§ 6.
1. Obsługę organizacyjną pracy Komisji zapewnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustala wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Komisji za udział w jej pracach.

§ 7.
Tracą moc:

1) zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Monitor Polski Nr 7, poz. 49 i Nr 35, poz. 255, z 1992 r. Nr 29, poz. 201, z 1993 r. Nr 53, poz. 492 oraz z 1994 r. Nr 18, poz. 136),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Dz. U. Nr 85, poz. 391 i z 1997 r. Nr 2, poz. 9).

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama