| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 115 ust. 2 i art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160 i z 1995 r. Nr 58, poz. 301) załącznikowi do rozporządzenia nadaje się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:

1) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,

2) opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW ! WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 czerwca 1997 r. (poz. 409)

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW ! WZORÓW UŻYTKOWYCH ORAZ PRZEJŚCIOWĄ OCHRONĄ PRODUKTÓW

I. Opłaty jednorazowe

Wysokość opłat

1.

Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego

360,00 zł

 

– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

20,00 zł

2.

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa

 

 

– za każde pierwszeństwo

36,00 zł

3.

Opłata za przekazanie (od zgłoszenia PCT*)

240,00 zł

4.

Opłata za opóźnienie opłaty za wyznaczenie, przekazanie, poszukiwanie lub opłaty podstawowej (od zgłoszenia PCT*)

240,00 zł

5.

Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT*):

 

 

– gdy badania wstępnego nie przeprowadzono

360,00 zł

 

– gdy badanie wstępne przeprowadzono

180,00 zł

 

– za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron

20,00 zł

6.

Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym

150,00 zł

7.

Od odwołania od decyzji Urzędu Patentowego

36,00 zł

8.

Od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego

18,00 zł

9.

Za publikacje opisu patentowego

60,00 zł

10.

Za publikację jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego

 

 

– od strony maszynopisu lub arkusza rysunku

3,00 zł

11.

Za publikację opisu ochronnego

12,00 zł

12.

Za odpis lub wyciąg z rejestru albo zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze

6,00 zł

13.

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do uzyskania patentu

36,00 zł

14.

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy

24,00 zł

15.

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze

25,00 zł

II. Opłaty okresowe

1.

Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony

300,00 zł

2.

Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony

480,00 zł

3.

Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujący 9, 10 i 11 rok ochrony

720,00 zł

4.

Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujący 12 i 13 rok ochrony

840,00 zł

5.

Za piąty okres ochrony wynalazku obejmujący 14 i 15 rok ochrony

960,00 zł

6.

Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujący 16 i 17 rok ochrony

1.200,00 zł

7.

Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujący 18 i 19 rok ochrony

1.500,00 zł

8

Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujący 20 rok ochrony

1.500,00 zł

9.

Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego

900,00 zł

10.

Za każdy dodatkowy wynalazek ujęty w zgłoszeniu

20% opłaty za odpowiedni okres ochrony

11.

Za pięcioletni okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony

200,00 zł

12.

Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony

360,00 zł

13.

Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony

480,00 zł

14.

Za ochronę wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot prawa ochronnego dodatkowego

500,00 zł

15.

Za każde rozpoczęte pięć lat przejściowej ochrony produktu w Polsce

1.800,00 zł

 

 

*) PCT – Układ o współpracy patentowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »