| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 grudnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 16 pkt 1, art. 19 ust. 2, art.20 ust. 3, art. 24 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 48 ust. 2 oraz art. 51 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 12, poz. 68) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3

Opłaty

§ 19. 1. Opłata za zezwolenie na urządzanie gier losowych lub zakładów wzajemnych wynosi:

1) za zezwolenie na urządzanie gier losowych w kasynie gry – 181.500 zł,

2) za zezwolenie na urządzanie gier w automatach losowych – 36.300 zł,

3) za zezwolenie na urządzanie gry bingo pieniężne – 72.600 zł,

4) za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe – 1.210 zł, a gdy zezwolenie dotyczy obszaru nie więcej niż czterech sąsiadujących ze sobą województw – 600 zł,

5) za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych – 12.100 zł oraz dodatkowo za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 120 zł,

6) za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej – 10% wartości puli nagród, jednakże nie mniej niż 600 zł.

2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 2 mają zastosowanie do zezwoleń wydawanych na okres 3 lat; w razie wydania zezwolenia na okres dłuższy, stawki ulegają proporcjonalnemu zwiększeniu.

§ 20. 1. Opłata za złożenie egzaminu dla poszczególnych stanowisk wynosi:

1) dyrektor i zastępcy dyrektora – 910 zł,

2) kierownik i zastępca kierownika – 850 zł,

3) inspektor – 730 zł,

4) kasjer stołu – 600 zł,

5) osoba bezpośrednio prowadząca grę, jak krupier, obsługujący urządzenia do gier (z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej), przyjmujące zakłady wzajemne – 240 zł,

6) osoba nadzorująca urządzenie loterii fantowej, bingo fantowego lub loterii promocyjnej – 600 zł,

7) inne, nie wymienione w pkt 1–6 – 1.210 zł.

2. Opata za wydanie świadectwa zawodowego, o którym mowa w § 15, wynosi 120 zł.

3. Opłata za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w § 17, wynosi 120 zł.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Manugiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »