REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700, Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 155, poz. 769).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 1997 r. (poz. 1125)

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOD PCN

w przywozie i wywozie

I.

Broń i amunicja, ich części i akcesoria:(w tym broń myśliwska, sportowa i obezwładniająca)

 

 

1) Broń sportowa, myśliwska i obezwładniająca, amunicja do niej oraz części i akcesoria

ex. Dział 93

 

2) Muszkiety, strzelby i karabiny wyprodukowane w latach 1850-1938 oraz ich części i podzespoły

ex. 9302 - 9305
ex. 9705 00 00 0 - 9706 00 00 0

 

3) Rewolwery, pistolety i karabiny maszynowe wyprodukowane w latach 1850-1890 oraz reprodukcje muszkietów, strzelb i karabinów, których oryginały zostały wyprodukowane w latach 1850-1890

ex. 9302 - 9305
ex. 9705 00 00 0 - 9706 00 00 0

II.

Niektóre materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne

 

 

1) Materiały wybuchowe i prochy o niższych parametrach(1)

3601 00 00 0 - 3602 00 00 0

 

2) Lonty prochowe, lonty detonujące, spłonki nabojowe i detonujące, zapalniki, detonatory elektryczne(1)

ex. 3603 00

 

3) Ognie sztuczne, petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu(1)

3604

 

ex. Dotyczy niektórych towarów z działów lub sekcji

 

w przywozie

III.

Różne przetwory spożywcze:

 

 

1) Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej

2103 90 30 0

 

2) Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów

2106 90 20 0

IV.

Napoje alkoholowe:

 

 

1) Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009

2204 10 11 9, 2204 10 19 9, 2204 21 10 9, 2204 21 99 0, 2204 29 10 9, 2204 29 99 0, 2204 30 10 9, 2204 30 96 9, 2204 30 98 9

 

2) Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

2205 10 90 9, 2205 90 90 9

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOD PCN

 

3) Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

2206 00 10 9, 2206 00 31 9 , 2206 00 39 9, 2206 00 51 9, 2206 00 59 9, 2206 00 81 9, 2206 00 89 9

 

4) Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone, o dowolnej mocy

2207

 

5) Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

2208,
z wyjątkiem
2208 90 69 1

V.

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu

2402

VI.

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji:

 

 

1) Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2709 00

 

2) Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze

2710 00,
z wyjątkiem:

2710 00 81 0, 2710 00 83 0, 2710 00 85 0, 2710 00 87 0, 2710 00 88 0, 2710 00 89 0, 2710 00 92 0, 2710 00 94 0, 2710 00 96 0,2710 00 98 0

 

3) Gaz ziemny

2711 11 00 0, 2711 21 00 0

VII.

Części do montażu przemysłowego dla pojazdów mechanicznych

 

 

1) Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy(2)

8407 33 10 0, 8407 34 10 0,
8407 90 50 0

 

2) Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)(2)

8408 20 10 0

 

3) Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705(2)

8706 00 91 1

 

4) Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705(2)

8707 10 10 0

 

5) Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705(2)

8708 10 10 0, 8708 21 10 0, 8708 29 10 0, 8708 31 10 0, 8708 39 10 0, 8708 40 10 0, 8708 50 10 0, 8708 60 10 0, 8708 70 10 0, 8708 80 10 0, 8708 91 10 0, 8708 92 10 0, 8708 93 10 0, 8708 94 10 0, 8708 99 10 0

 

(1) Inne niż te określone w zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą (M.P. Nr 45, poz. 443),

(2) Dotyczy tylko towarów przeznaczonych do montażu przemysłowego pojazdów mechanicznych z pozycji 8703.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 1998-01-01
  • Z mocą od: 1998-01-01
  • Dokument traci ważność: 1999-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA