REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawki ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 1998 r. ustanawia się nieautomatyczną rejestrację obrotu w wywozie dla towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Określa się minimalną ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie na wywóz, w wysokości 20 ton.
§ 3.
Na osoby dokonujące wywozu z polskiego obszaru celnego towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH NIEAUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W WYWOZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 grudnia 1997 r. (poz. 1132)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH NIEAUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W WYWOZIE

Pozycja

KOD PCN

WYSZCZEGÓLNIENIE

2701

2701

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:

 

 

– Węgiel, również sproszkowany, lecz niescalony:

 

2701 11

– – Antracyt:

 

2701 11 10 0

– – – Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nie przekraczający 10% (ECSC)

 

2701 11 90 0

– – – Pozostały (ECSC)

 

2701 12

– – Węgiel bitumiczny:

 

2701 12 10 0

– – – Węgiel koksowy (ECSC)

 

2701 12 90 0

– – – Pozostały (ECSC)

 

2701 19 00 0

– – Pozostały węgiel (ECSC)

2709

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

 

2709 00 10 0

– Kondensaty gazu naturalnego

 

2709 00 90 0

– Pozostałe

2710

2710 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:

 

 

– Oleje lekkie:

 

2710 00 11 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 15 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11

 

 

– – Do innych celów:

 

 

– – – Benzyny specjalne:

 

2710 00 21 0

– – – – Benzyna lakiernicza

 

2710 00 25 0

– – – – Pozostałe

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

– – – – Benzyna silnikowa:

 

2710 00 26 0

– – – – – Benzyna lotnicza

 

 

– – – – – Pozostałe z zawartością ołowiu:

 

 

– – – – – – Nie przekraczającą 0,013g/l:

 

2710 00 27 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej poniżej 95

 

2710 00 29 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale mniejszej niż 98

 

2710 00 32 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 98 lub większej

 

 

– – – – – – Przekraczającą 0,013g/l:

 

2710 00 34 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej poniżej 98

 

2710 00 36 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 98 lub większej

 

2710 00 39 0

– – – – Pozostałe oleje lekkie

 

 

– Oleje średnie:

 

2710 00 41 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 45 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41

 

 

– – Do innych celów:

 

 

– – – Nafta:

 

2710 00 51 0

– – – – Paliwo do silników odrzutowych

 

2710 00 55 0

– – – – Pozostała

 

2710 00 59 0

– – – Pozostałe

 

 

– Oleje ciężkie:

 

 

– – Oleje napędowe:

 

2710 00 61 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 65 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61

 

 

– – – Do innych celów:

 

2710 00 66

– – – – O zawartości siarki w masie nie przekraczającej 0,05%:

 

2710 00 66 1

– – – – – Oleje napędowe do silników

 

2710 00 66 9

– – – – – Pozostałe

 

2710 00 67

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%, ale nie przekraczającej 0,2%:

 

2710 00 67 1

– – – – – Oleje, napędowe do silników

 

2710 00 67 9

– – – – – Pozostałe

 

2710 00 68

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 0,2%:

 

2710 00 68 1

– – – – – Oleje napędowe do silników

 

2710 00 68 9

– – – – – Pozostałe

2711

2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:

 

 

– Skroplone:

 

2711 11 00 0

– – Gaz ziemny

 

 

– W stanie gazowym:

 

2711 21 00 0

– – Gaz ziemny

 

2711 29 00 0

– – Pozostałe

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 1998-01-01
  • Z mocą od: 1998-01-01
  • Dokument traci ważność: 1998-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA