REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 24 grudnia 1997 r.

w sprawie klasyfikacji odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) klasyfikację odpadów,

2) listę odpadów niebezpiecznych.

§ 2.
Odpady klasyfikuje się w zależności od źródła ich powstawania, dzieląc je na 20 następujących grup:

1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych – 01,

2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności – 02,

3) odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli – 03,

4) odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego – 04,

5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla – 05,

6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych – 06,

7) odpady z przemysłu syntezy organicznej – 07,

8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08,

9) odpady z przemysłu fotograficznego – 09,

10) odpady nieorganiczne z procesów termicznych – 10,

11) odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11,

12) odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych – 12,

13) oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12) – 13,

14) odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14,

15) odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych, nie ujęte w innych grupach – 15,

16) odpady różne, nie ujęte w innych grupach – 16,

17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych – 17,

18) odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań – 18,

19) odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej – 19,

20) odpady komunalne – 20.

§ 3.
1. Klasyfikacja odpadów stanowi załącznik nr 1 [1] do rozporządzenia.

2. Lista odpadów niebezpiecznych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
[2] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ODPADÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia 1997 r. (poz. 1135)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA ODPADÓW

Kod *

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

1

2

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych

01 01

Odpady z wydobywania minerałów

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03)

01 01 02

Odpady z wydobywania innych minerałów

01 01 03

Odpady skalne z górnictwa miedzi

01 02

Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku

01 02 01

Odpady ze wstępnej obróbki rud metali

01 02 02

Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 01

Odpady ze wzbogacania (z wyłączeniem 01 03 04)

01 03 02

Odpady o konsystencji pyłów i proszków

01 03 03

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu

01 03 04

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych

01 03 99

Inne nie wymienione odpady

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali

01 04 01

Skruszone skały

01 04 02

Odpadowe piaski i iły

 

 

1

2

01 04 03

Odpady o konsystencji pyłów i proszków

01 04 04

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej

01 04 05

Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych

01 04 06

Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów

01 04 07

Odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla

01 04 08

Odpady z flotacji węgla

01 04 09

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych

01 04 10

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów)

01 04 99

Inne nie wymienione odpady

01 05

Odpady powstające przy wierceniu otworów badawczych i eksploatacyjnych

01 05 01

Płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 02

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt

01 05 03

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki

01 05 04

Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 99

Inne nie wymienione odpady

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z produkcji podstawowej

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina

02 01 03

Odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 05

Odpady agrochemikaliów

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02

Odpady z uboju i przetwórstwa ryb

02 02 03

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 05

Odpady z produkcji pasz mięsno–kostnych

02 02 06

Odpady z produkcji mączki rybnej

02 02 99

Inne nie wymienione odpady

02 03

Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem podgrupy 02 07)

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 06

Odpadowe tłuszcze roślinne

02 03 07

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 08

Pyły tytoniowe

02 03 99

Inne nie wymienione odpady

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 04

Wysłodki

02 04 99

Inne nie wymienione odpady

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 99

Inne nie wymienione odpady

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

1

2

02 06 04

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Inne nie wymienione odpady

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych

02 07 01

Odpady z przygotowywania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów fizykochemicznych (rektyfikacji, klarowania)

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, z wyłączeniem 02 07 06

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 06

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99

Inne nie wymienione odpady

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 02

Trociny

03 01 03

Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir

03 01 04

Odpady z chemicznej przeróbki drewna

03 01 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01

Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

03 03

Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Kora

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową

03 03 03

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 04

Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 06

Włókna i osady z papieru (masa łapana)

03 03 07

Odrzuty z przeróbki makulatury

03 03 08

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03 99

Inne nie wymienione odpady

04

Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego

04 01 01

Odpady z mizdrowania

04 01 02

Odpady z wapnowania

04 01 03

Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki

04 01 04

Ciecze garbarskie zawierające chrom

04 01 05

Ciecze garbarskie bez chromu

04 01 06

Osady zawierające chrom

04 01 07

Osady bez chromu

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 99

Inne nie wymienione odpady

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 01

Odpady nie przerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego

04 02 02

Nie przetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego

04 02 03

Nie przetworzone włókna sztuczne i syntetyczne

04 02 04

Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem

04 02 05

Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego

04 02 06

Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego

04 02 07

Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądź syntetycznego

04 02 08

Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 

 

1

2

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski)

04 02 11

Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców

04 02 12

Odpady ze szlichtowania i wykańczania nie zawierające związków chlorowców

04 02 13

Odpadowe barwniki i pigmenty

04 02 14

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 15

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 02 99

Inne nie wymienione odpady

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego
oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla

05 01

Ropopochodne szlamy i odpady stałe

05 01 01

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

05 01 02

Osady z odsalania

05 01 03

Osady z dna zbiorników

05 01 04

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05

Wycieki ropy naftowej

05 01 06

Osady z konserwacji instalacji, urządzeń

05 01 07

Kwaśne smoły

05 01 08

Inne smoły

05 01 99

Inne nie wymienione odpady

05 02

Osady i odpady stałe nie zawierające olejów

05 02 01

Osady z procesów uzdatniania wody kotłowej

05 02 02

Odpady z kolumn chłodniczych

05 02 99

Inne nie wymienione odpady

05 03

Zużyte katalizatory

05 03 01

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

05 03 02

Inne zużyte katalizatory

05 04

Zużyte materiały filtracyjne

05 04 01

Zużyte materiały filtracyjne

05 05

Odpady z odsiarczania ropy naftowej

05 05 01

Odpady zawierające siarkę lub jej związki

05 05 99

Inne nie wymienione odpady

05 06

Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla

05 06 01

Kwaśne smoły

05 06 02

Smoła koksownicza

05 06 03

Inne smoły

05 06 04

Osady z kolumn chłodniczych

05 06 05

Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99

Inne nie wymienione odpady

05 07

Odpady z oczyszczania gazu ziemnego

05 07 01

Osady zawierające rtęć lub jej związki

05 07 02

Odpady zawierające siarkę lub jej związki

05 07 99

Inne nie wymienione odpady

05 08

Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów

05 08 01

Zużyte sorbenty z surowców ilastych

05 08 02

Kwaśne smoły

05 08 03

Inne smoły

05 08 04

Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów

05 08 99

Inne nie wymienione odpady

05 09

Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych

05 09 01

Odpady ze składników wsadu

05 09 02

Uszkodzone wyroby

05 09 03

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

05 09 99

Inne nie wymienione odpady

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych

06 01

Odpadowe roztwory kwaśne

06 01 01

Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)]

06 01 02

Kwas chlorowodorowy

 

 

1

2

06 01 03

Kwas fluorowodorowy

06 01 04

Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)]

06 01 05

Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)]

06 01 99

Inne nie wymienione odpady

06 02

Odpadowe roztwory alkaliczne

06 02 01

Wodorotlenek wapnia

06 02 02

Wodorotlenek sodu

06 02 03

Woda amoniakalna

06 02 99

Inne nie wymienione odpady

06 03

Sole odpadowe i ich roztwory

06 03 01

Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03)

06 03 02

Roztwory soli zawierających siarczyny, siarczany [siarczany (IV),(VI)] lub siarczki

06 03 03

Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV),(VI)] lub siarczki

06 03 04

Roztwory soli chlorowców

06 03 05

Sole stałe zawierające chlorowce

06 03 06

Roztwory soli fosforowych

06 03 07

Stałe sole fosforowe

06 03 08

Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne

06 03 09

Sole stałe zawierające azotki

06 03 10

Sole stałe zawierające grupę amonową

06 03 11

Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 12

Sole i roztwory zawierające związki organiczne

06 03 99

Inne nie wymienione odpady

06 04

Odpady zawierające metale

06 04 01

Tlenki metali

06 04 02

Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 06 03)

06 04 03

Odpady zawierające arsen

06 04 04

Odpady zawierające rtęć

06 04 05

Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

Inne nie wymienione odpady

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 01

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 06

Odpady z chemicznych procesów produkcji i przetwórstwa siarki
oraz procesów odsiarczania

06 06 01

Odpady zawierające siarkę lub jej związki

06 06 99

Inne nie wymienione odpady

06 07

Odpady z produkcji chloru i chlorowców

06 07 01

Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02

Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 99

Inne nie wymienione odpady

06 08

Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu

06 08 01

Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu

06 09

Odpady z przemysłu fosforowego i nawozów fosforowych

06 09 01

Fosfogipsy

06 09 02

Żużel fosforowy

06 09 99

Inne nie wymienione odpady

06 10

Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych

06 10 01

Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01

Gips z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 02

Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 03

Odpady z produkcji związków chromu

06 11 04

Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 99

Inne nie wymienione odpady

06 12

Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów

06 12 01

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

06 12 02

Inne zużyte katalizatory

 

 

1

2

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01

Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna

06 13 02

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

Sadza

06 13 99

Inne nie wymienione odpady

07

Odpady z przemysłu syntezy organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej

07 01 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 01 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 01 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 01 06

Inne zużyte katalizatory

07 01 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 99

Inne nie wymienione odpady

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 02 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 02 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 02 06

Inne zużyte katalizatory

07 02 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników
 i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 03 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 03 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 03 06

Inne zużyte katalizatory

07 03 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 99

Inne nie wymienione odpady

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów
(z wyłączeniem 02 01 05)

07 04 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 04 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 04 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 04 06

Inne zużyte katalizatory

07 04 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11

Opakowania po produktach i półproduktach

07 04 99

Inne nie wymienione odpady

 

 

1

2

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 05 03

Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 05 06

Inne zużyte katalizatory

07 05 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 99

Inne nie wymienione odpady

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków

07 06 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 06 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 06 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 06 06

Inne zużyte katalizatory

07 06 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 99

Inne nie wymienione odpady

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych

07 07 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

07 07 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 07 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 05

Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

07 07 06

Inne zużyte katalizatory

07 07 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 99

Inne nie wymienione odpady

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów
(z wyłączeniem podgrupy 08 03)

08 01 01

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 01 02

Odpady farb i lakierów nie zawierających rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 01 03

Odpady z farb i lakierów wodorozcieńczalnych

08 01 04

Odpady farb proszkowych

08 01 05

Zestalone farby i lakiery

08 01 06

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 01 07

Szlamy z usuwania farb i lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 01 08

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery

08 01 09

Odpady z usuwania farb i lakierów (z wyłączeniem 08 01 05 i 08 01 06)

08 01 10

Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 02

Szlamy wodne zawierające składniki emalii ceramicznych

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych

08 02 99

Inne nie wymienione odpady

 

 

1

2

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 01

Odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 03 02

Odpady farby drukarskiej nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 03 03

Odpady z wodnych farb drukarskich

08 03 04

Wyschnięte farby drukarskie

08 03 05

Szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 03 06

Szlamy farb drukarskich nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 09

Odpadowy toner drukarski (łącznie z kasetami)

08 03 99

Inne nie wymienione odpady

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów, kitów i mas szpachlowych

08 04 01

Odpadowe kleje, kity i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 04 02

Odpadowe kleje, kity i szczeliwa nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 04 03

Odpady z klejów i szczeliw wodnych

08 04 04

Zestalone kleje i szczeliwa

08 04 05

Osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 04 06

Osady z klejów, kitów i szczeliw nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 04 07

Uwodnione szlamy zawierające kleje i szczeliwa

08 04 08

Roztwory wodne zawierające klej, kity i masy szpachlowe

08 04 99

Inne nie wymienione odpady

09

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 01

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03

Roztwory innych wywoływaczy

09 01 04

Roztwory utrwalaczy

09 01 05

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco–utrwalających

09 01 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

09 01 09

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11

Odpady powstające przy odzysku srebra z materiałów fotograficznych

09 01 99

Inne nie wymienione odpady

10

Odpady nieorganiczne z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
(z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle

10 01 02

Popioły lotne z węgla kamiennego

10 01 03

Popioły lotne z węgla brunatnego

10 01 04

Popioły lotne z paliw płynnych

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin

10 01 06

Inne odpady stałe z oczyszczania spalin

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania spalin odprowadzane w postaci szlamu

10 01 08

Inne szlamy z oczyszczania spalin

10 01 09

Kwas siarkowy i jego roztwory

10 01 10

Zużyte katalizatory

10 01 11

Szlamy z mokrego oczyszczania kotłów

10 01 12

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 01 13

Mieszanki popiołowo–żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 14

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 99

Inne nie wymienione odpady

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali (z wyłączeniem podgrupy 10 14)

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Żużle z innych procesów

10 02 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

1

2

10 02 04

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 02 05

Pozostałe szlamy

10 02 06

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 02 07

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 08

Odpadowy siarczan żelazawy [siarczan żelaza (II)]

10 02 99

Inne nie wymienione odpady

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 01

Smoły i inne odpady z masy surowcowej do wyrobu anod

10 03 02

Uszkodzone i zużyte elektrody

10 03 03

Piana z wytopu (z wyłączeniem 10 03 15)

10 03 04

Zgary pierwotne (białe)

10 03 05

Pyły aluminiowe

10 03 06

Zużyte wykładziny węglowe i materiały ogniotrwałe z elektroliz

10 03 07

Zużyte wykładziny z pieców

10 03 08

Żużle słone z drugiego wytopu

10 03 09

Pozostałe zgary np. po rafinacji gazami (czarne kożuchy) z drugiego wytopu

10 03 10

Odpady z przetwarzania słonych żużli i zgarów z drugiego wytopu

10 03 11

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

10 03 12

Inne pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)

10 03 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 03 14

Szlamy z oczyszczania gazów

10 03 15

Piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne

10 03 99

Inne nie wymienione odpady

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01

Żużle

10 04 02

Zgary

10 04 03

Wapno zawierające związki arsenu

10 04 04

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 05

Inne cząstki i pyły

10 04 06

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 04 99

Inne nie wymienione odpady

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

Żużle (z wyłączeniem 10 05 08)

10 05 02

Zgary

10 05 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 04

Inne pyły

10 05 05

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 05 06

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 07

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 05 08

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99

Inne nie wymienione odpady

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

Żużle (z wyłączeniem 10 06 09)

10 06 02

Zgary

10 06 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 04

Inne pyły

10 06 05

Odpady z procesów rafinacji elektrolitycznej

10 06 06

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 06 09

Żużle szybowe i granulowane

10 06 99

Inne nie wymienione odpady

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01

Żużle

10 07 02

Zgary

 

 

1

2

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 07 04

Inne cząstki i pyły

10 07 05

Szlamy z oczyszczania gazu

10 07 06

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 07 99

Inne nie wymienione odpady

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 01

Żużle

10 08 02

Zgary

10 08 03

Pył z gazów odlotowych

10 08 04

Inne cząstki i pyły

10 08 05

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 08 06

Szlamy z oczyszczania gazów

10 08 07

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 08 99

Inne nie wymienione odpady

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 01

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone przed procesem odlewania

10 09 02

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 04

Pyły odlewnicze

10 09 05

Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze

10 09 99

Inne nie wymienione odpady

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 01

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone przed procesem odlewania

10 10 02

Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 04

Pyły odlewnicze

10 10 05

Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze

10 10 99

Inne nie wymienione odpady

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 01

Odpady z przygotowywania surowców wsadowych

10 11 02

Szkło odpadowe z procesu technologicznego

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 04

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

10 11 05

Inne pyły

10 11 06

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 11 07

Szlamy z oczyszczania gazu

10 11 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 11 09

Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 10

Odpady zawierające azbest

10 11 99

Inne nie wymienione odpady

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej

10 12 01

Odpady z surowców i przygotowania mas wsadowych

10 12 02

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 03

Inne pyły

10 12 04

Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 12 05

Szlamy z oczyszczania gazów

10 12 06

Zużyte formy

10 12 07

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne

10 12 99

Inne nie wymienione odpady

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych i wyrobów zawierających te spoiwa

10 13 01

Odpady z przygotowania surowców wsadowych

10 13 02

Odpady z produkcji wyrobów azbestowo–cementowych

10 13 03

Odpady z produkcji innych wyrobów ze spoiwem cementowym

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 05

Pył z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

1

2

10 13 06

Inne pyły

10 13 07

Szlamy z oczyszczania gazu

10 13 08

Zużyte materiały ogniotrwałe

10 13 09

Odpady z produkcji mas tynkarskich

10 13 10

Odpady z produkcji cementu

10 13 11

Odpady z produkcji gipsu

10 13 12

Pozostałe wybrakowane wyroby zawierające spoiwa mineralne

10 13 99

Inne nie wymienione odpady

10 14

Odpady z produkcji żelazostopów

10 14 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 14 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 14 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 14 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 14 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 14 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

10 14 99

Inne nie wymienione odpady

11

Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali
oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01

Odpady ciekłe i szlamy z obróbki i powlekania metali (tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, wytrawiania, fosforanowania
oraz alkalicznego odtłuszczania)

11 01 01

Odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom

11 01 02

Odpady cyjankaliczne nie zawierające metali ciężkich

11 01 03

Odpady nie zawierające cyjanków, lecz zawierające chrom

11 01 04

Odpady nie zawierające cyjanków i nie zawierające chromu

11 01 05

Zużyte kwaśne kąpiele trawiące

11 01 06

Inne kwaśne odpady

11 01 07

Alkalia nie wyszczególnione w inny sposób

11 01 08

Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 99

Inne nie wymienione odpady

11 02

Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01 01

Szlamy z hydrometalurgii miedzi

11 01 02

Szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z getytem i jarozytem)

11 01 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 01 04

Inne nie wymienione odpady

11 03

Szlamy i odpady stałe z procesów hartowania

11 03 01

Odpady zawierające cyjanki

11 03 99

Inne nie wymienione odpady

11 04

Pozostałe odpady nieorganiczne zawierające metale lub związki metali

11 04 01

Pozostałe nieorganiczne odpady zawierające metale lub związki metali

12

Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania (włącznie z kuciem, spawaniem, wytłaczaniem, toczeniem, cięciem, piłowaniem)

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Inne odpady żelaza i jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Inne odpady metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady tworzyw sztucznych

12 01 06

Odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce niezemulgowane

12 01 07

Odpadowe oleje z obróbki metali nie zawierające chlorowców niezemulgowanych

12 01 08

Odpadowe emulsje olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09

Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 11

Szlamy z obróbki metali

12 01 12

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze i zużyte elektrody

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

12 02

Odpady z mechanicznej obróbki powierzchni (oczyszczania pneumatycznego, szlifowania, gładzenia i polerowania)

12 02 01

Zużyte ścierniwo

 

 

1

2

12 02 02

Szlamy ze ścierania, szlifowania i gładzenia

12 02 03

Szlamy z polerowania

12 02 99

Inne nie wymienione odpady

12 03

Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01

Odpady z odtłuszczania wodą

12 03 02

Odpady z odtłuszczania parą

13

Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe

13 01 01

Oleje hydrauliczne zawierające PCB2 lub PCT3

13 01 02

Inne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne niezemulgowane

13 01 03

Inne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych niezemulgowanych

13 01 04

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05

Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 06

Hydrauliczne oleje mineralne

13 01 07

Inne oleje hydrauliczne

13 01 08

Płyny hamulcowe

13 01 09

Odpady zawierające PBB1

13 02

Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)

13 02 01

Oleje smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 02

Oleje smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 03

Inne oleje smarowe

13 03

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 03 01

Oleje i ciecze zawierające PCB2 lub PCT3

13 03 02

Oleje i ciecze zawierające inne związki chlorowcoorganiczne

13 03 03

Oleje i ciecze nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 04

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 03 05

Oleje mineralne stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 04

Oleje zęzowe

13 04 01

Oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej

13 04 02

Oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych

13 04 03

Oleje zęzowe z innej żeglugi

13 05

Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01

Odpady w postaci stałej

13 05 02

Odpady w postaci szlamów

13 05 03

Szlamy z kolektorów

13 05 04

Szlamy i emulsje z odsalania

13 05 05

Inne emulsje

13 06

Odpady olejowe nie wymienione

13 06 01

Inne nie wymienione odpady olejowe

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 01

Odpady z odtłuszczania metali i konserwacji maszyn

14 01 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 01 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 01 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 01 04

Mieszaniny rozpuszczalników chlorowcoorganicznych z wodą

14 01 05

Mieszaniny rozpuszczalników nie zawierających związanych chlorowców z wodą

14 01 06

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 01 07

Szlamy i odpady stałe nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

14 02

Odpady z czyszczenia tkanin i odtłuszczania produktów naturalnych

14 02 01

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 02 02

Mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych nie zawierające rozpuszczalników chlorowcooorganicznych

14 02 03

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 02 04

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 03

Odpady z przemysłu elektronicznego

14 03 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 03 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

 

 

1

2

14 03 03

Rozpuszczalniki i ich mieszaniny nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

14 03 04

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 03 05

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 04

Odpady chłodziw propelentów pianowych i aerozolowych

14 04 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 04 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 04 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 04 04

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 04 05

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 05

Odpady z odzysku rozpuszczalników i chłodziw (pozostałości po destylacji)

14 05 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 05 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 05 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 05 04

Szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 05 05

Szlamy zawierające inne rozpuszczalniki

15

Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe

15 01 01

Papier i tektura

15 01 02

Tworzywa sztuczne

15 01 03

Drewno

15 01 04

Metale

15 01 05

Opakowania wykonane z różnych materiałów

15 01 06

Odpady opakowań zmieszane

15 01 07

Szkło

15 02

Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych

15 02 01

Zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna

15 02 02

Zużyte filtry olejowe i powietrzne

16

Odpady różne nie ujęte w innych grupach

16 01

Wyeksploatowane pojazdy

16 01 01

Katalizatory z pojazdów, zawierające metale szlachetne

16 01 02

Inne katalizatory z pojazdów

16 01 03

Zużyte opony

16 01 04

Pojazdy wycofane z eksploatacji – niezarejestrowane lub niezdolne do ruchu

16 01 05

Lekka frakcja z rozdrabniania (strzępienia) samochodów

16 01 06

Inne elementy ze złomowania samochodów

16 01 99

Inne nie wymienione odpady

16 02

Zużyte urządzenia i ich elementy

16 02 01

Transformatory i kondensatory zawierające PCB2 lub PCT3

16 02 02

Inne zużyte urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne

16 02 03

Urządzenia zawierające freony

16 02 04

Urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 05

Inne zużyte urządzenia

16 02 06

Odpady zawierające azbest

16 02 07

Odpady zawierające tworzywa sztuczne

16 02 08

Pozostałości niemetaliczne z rozdrabniania (strzępienia)

16 02 99

Inne nie wymienione odpady

16 03

Partie produktów nie odpowiadających wymaganiom

16 03 01

Partie produktów nieorganicznych nie odpowiadające wymaganiom

16 03 02

Partie produktów organicznych nie odpowiadające wymaganiom

16 04

Odpady materiałów wybuchowych

16 04 01

Odpadowa amunicja

16 04 02

Odpadowe wyroby pirotechniczne (ognie sztuczne)

16 04 03

Inne materiały wybuchowe

16 05

Chemikalia i gazy w pojemnikach

16 05 01

Gazy przemysłowe w butlach ciśnieniowych, pojemnikach gazów ciekłych i pojemniki z aerozolami przemysłowymi (w tym z halonami)

16 05 02

Inne odpady zawierające chemikalia nieorganiczne

 

 

1

2

16 05 03

Inne odpady zawierające chemikalia organiczne

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo–kadmowe

16 06 03

Suche ogniwa rtęciowe

16 06 04

Baterie alkaliczne

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 06 06

Elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern transportowych (z wyjątkiem grup 05 i 12)

16 07 01

Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników zawierające chemikalia

16 07 02

Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników po ropie naftowej lub jej produktach

16 07 03

Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych przewożących ropę naftową lub jej produkty

16 07 04

Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych zawierające chemikalia

16 07 05

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych zawierające chemikalia

16 07 06

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach

16 07 07

Odpady stałe z ładunków statków

16 07 99

Inne nie wymienione odpady

16 08

Odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie

16 08 01

Papier i tektura

16 08 02

Szkło

16 08 03

Drobne elementy z tworzyw sztucznych

16 08 04

Inne frakcje tworzyw sztucznych

16 08 05

Drobne elementy metalowe

16 08 06

Inne frakcje metali

16 08 07

Drewno

16 08 08

Organiczne, nadające się do kompostowania odpady kuchenne (włączając oleje do smażenia i kuchenne odpady z gastronomii)

16 08 09

Oleje i tłuszcze

16 08 10

Odzież

16 08 11

Tekstylia

16 08 12

Farby, kleje, lepiszcze i żywice

16 08 13

Rozpuszczalniki

16 08 14

Kwasy

16 08 15

Alkalia

16 08 16

Detergenty

16 08 17

Odczynniki fotograficzne

16 08 18

Lekarstwa

16 08 19

Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki

16 08 20

Baterie

16 08 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

16 08 22

Aerozole

16 08 23

Urządzenia zawierające freony

16 08 24

Elementy elektroniczne

16 09

Inne odpady podobne do komunalnych z pielęgnacji terenów zielonych

16 09 01

Odpady nadające się do kompostowania

16 09 02

Grunt i kamienie

16 09 03

Inne odpady nie nadające się do kompostowania

16 10

Inne odpady podobne do komunalnych

16 10 01

Nie segregowane odpady podobne do komunalnych

16 10 03

Odpady z czyszczenia niepublicznych ulic i placów

16 10 04

Zawartość zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 04

Odpady materiałów budowlanych bazujących na gipsie

 

 

1

2

17 01 05

Odpady materiałów budowlanych zawierających azbest

17 01 06

Usunięte tynki

17 01 07

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 99

Inne nie wymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 02 04

Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 01

Asfalt zawierający smołę

17 03 02

Asfalt nie zawierający smoły

17 03 03

Smoła i produkty smołowe

17 03 04

Odpadowa papa

17 03 99

Inne nie wymienione odpady

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 08

Kable

17 05

Gleba i grunt z wykopów oraz z pogłębiania rzek i zbiorników wodnych

17 05 01

Gleba i kamienie

17 05 02

Grunt z wykopów i pogłębiania

17 05 03

Gleba zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi

17 05 04

Gleba zanieczyszczona innymi substancjami chemicznymi

17 05 05

Żwir, kamienie, skruszone skały

17 06

Materiały izolacyjne (bez podgrupy 17 03)

17 06 01

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 02

Inne materiały izolacyjne

17 06 03

Materiały izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych

17 06 04

Materiały izolacyjne z nie spienionych tworzyw sztucznych

17 06 05

Wełna mineralna

17 07

Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki

17 07 01

Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki

18

Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych
 z nimi badań

18 01

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki

18 01 02

Tkanka i jej resztki wraz z pojemnikami i konserwantami służącymi do jej przechowywania

18 01 03

Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji

18 01 04

Inne odpady, których zbieranie i składowanie nie jest przedmiotem specjalnych wymagań ze względu na zapobieganie infekcji (materiały opatrunkowe, plastry, bielizna, odzież, opatrunki higieniczne)

18 01 05

Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki

18 01 06

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie

18 01 99

Inne nie wymienione odpady

18 02

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki

18 02 02

Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom

18 02 03

Inne odpady, których zbieranie i składowanie nie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom

18 02 04

Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia

18 02 99

Inne nie wymienione odpady

19

Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej

19 01

Odpady ze spalania i termicznego rozkładu odpadów komunalnych oraz podobnych odpadów z handlu, przemysłu i instytucji

 

 

1

2

19 01 01

Żużle i popioły paleniskowe

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 03

Popioły lotne

19 01 04

Pył z kotłów i pieców

19 01 05

Osady z filtrowania spalin

19 01 06

Szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania spalin

19 01 07

Odpady stałe z oczyszczania spalin

19 01 08

Odpady z termicznego rozkładu

19 01 09

Zużyte katalizatory

19 01 10

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania spalin

19 01 99

Inne nie wymienione odpady

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych

19 02 01

Szlamy wodorotlenków metali i inne szlamy po wytrącaniu metali z roztworów

19 02 02

Przemieszane odpady do ostatecznego składowania

19 02 03

Gipsy z neutralizacji odpadów pochromowych

19 03

Odpady zestalone

19 03 01

Odpady zestalone spoiwem hydraulicznym

19 03 02

Odpady zestalone spoiwem organicznym

19 03 03

Odpady stabilizowane metodami biologicznymi

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania oraz ze spalania odpadów innych niż 19 01

19 04 01

Zeszklone odpady

19 04 02

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania spalin

19 04 03

Nie zeszklona faza stała

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05

Odpady z tlenowej fermentacji odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nie nadający się do wykorzystania

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

19 06

Odpady z beztlenowej fermentacji odpadów

19 06 01

Szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów komunalnych i podobnych

19 06 02

Szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

Inne nie wymienione odpady

19 07

Odcieki ze składowisk

19 07 01

Odcieki ze składowisk nie oczyszczone

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nie wyspecyfikowane inaczej

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 03

Tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków

19 08 04

Osady z oczyszczania ścieków przemysłowych (bez 19 08 08)

19 08 05

Osady z oczyszczania ścieków komunalnych (bez 19 08 09)

19 08 06

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08

Osady z oczyszczania ścieków przemysłowych poneutralizacyjne

19 08 09

Osady z oczyszczania ścieków komunalnych ustabilizowane

19 08 99

Inne nie wymienione odpady

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i przemysłowej

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne nie wymienione odpadu

20

Odpady komunalne

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

 

 

1

2

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 03

Drobne elementy z tworzyw sztucznych

20 01 04

Inne frakcje tworzyw sztucznych

20 01 05

Drobne elementy metalowe

20 01 06

Inne frakcje metali

20 01 07

Drewno

20 01 08

Organiczne, nadające się do kompostowania odpady kuchenne (włączając oleje do smażenia i kuchenne odpady z gastronomii)

20 01 09

Oleje i tłuszcze

21 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 12

Farby, kleje, lepiszcze i żywice

20 01 13

Rozpuszczalniki

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 16

Detergenty

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 18

Lekarstwa

20 01 19

Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki

20 01 20

Baterie

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 22

Aerozole

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

20 01 24

Elementy elektroniczne

20 02

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

20 02 01

Odpady nadające się do kompostowania

20 02 02

Grunt i kamienie

20 02 03

Inne odpady nie nadające się do kompostowania

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Nie segregowane odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Zawartość zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 05

Wraki pojazdów

––––––––––––––––––––––––––––––

*) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.

––––––––––––––––––––

1) PBB – polibromowane dwufenyle; 2) PCB – polichlorowane dwufenyle; 3) PCT – polichlorowane trójfenyle.

Załącznik 2. [LISTA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik nr 2

LISTA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kod

Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach

1

2

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z produkcji podstawowej

02 01 05

Odpady agrochemikaliów

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 04

Odpady z chemicznej przeróbki drewna

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01

Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

1

2

03 02 02

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

04

Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego

04 01 03

Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 11

Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego
oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla

05 01

Ropopochodne szlamy i odpady stałe

05 01 03

Osady z dna zbiorników

05 01 04

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05

Wycieki ropy naftowej

05 01 07

Kwaśne smoły

05 01 08

Inne smoły

05 04

Zużyte materiały filtracyjne

05 04 01

Zużyte materiały filtracyjne

05 06

Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla

05 06 01

Kwaśne smoły

05 06 02

Smoła koksownicza

05 06 03

Inne smoły

05 06 04

Osady z kolumn chłodniczych

05 06 05

Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99

Inne nie wymienione odpady

05 07

Odpady z oczyszczania gazu ziemnego

05 07 01

Osady zawierające rtęć lub jej związki

05 08

Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów

05 08 01

Zużyte sorbenty z surowców ilastych

05 08 02

Kwaśne smoły

05 08 03

Inne smoły

05 08 04

Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych

06 01

Odpadowe roztwory kwaśne

06 01 01

Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)]

06 01 02

Kwas chlorowodorowy

06 01 03

Kwas fluorowodorowy

06 01 04

Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)]

06 01 05

Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)]

06 01 99

Inne nie wymienione odpady

06 02

Odpadowe roztwory alkaliczne

06 02 01

Wodorotlenek wapnia

06 02 02

Wodorotlenek sodu

06 02 03

Woda amoniakalna

06 02 99

Inne nie wymienione odpady

06 03

Sole odpadowe i ich roztwory

06 03 11

Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 04

Odpady zawierające metale

06 04 02

Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 06 03 bez 06 03 11)

06 04 03

Odpady zawierające arsen

06 04 04

Odpady zawierające rtęć

06 04 05

Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 07

Odpady z produkcji chloru i chlorowców

06 07 01

Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02

Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01

Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna

 

 

1

2

06 13 02

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

07

Odpady z przemysłu syntezy organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej

07 01 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 01 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne, zawierające związki chlorowców

07 01 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 02 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych
 barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 03 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów
(z wyłączeniem 02 01 05)

07 04 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 04 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11

Opakowania po produktach i półproduktach

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03

Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków

07 06 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

07 06 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych

07 07 01

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03

Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

07 07 04

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

1

2

07 07 08

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

17 07 10

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów (z wyłączeniem podgrupy 08 03)

08 01 01

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 01 02

Odpady farb i lakierów nie zawierających rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 01 06

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 01 07

Szlamy z usuwania farb i lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 01

Odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 03 02

Odpady farby drukarskiej nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 03 05

Szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 03 06

Szlamy farb drukarskich nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów, kitów i mas szpachlowych

08 04 01

Odpadowe kleje, kity i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 04 02

Odpadowe kleje, kity i szczeliwa nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

08 04 05

Osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

08 04 06

Osady z klejów, kitów i szczeliw nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

09

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 01

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 04

Roztwory utrwalaczy

09 01 05

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco–utrwalających

09 01 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 09

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami

10

Odpady nieorganiczne z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 09

Kwas siarkowy i jego roztwory

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 01

Smoły i inne odpady z masy surowcowej do wyrobu anod

10 03 07

Zużyte wykładziny z pieców

10 03 10

Odpady z przetwarzania słonych żużli i zgarów z drugiego wytopu

10 03 12

Inne pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)

10 03 15

Piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01

Żużle

10 04 03

Wapno zawierające związki arsenu

10 04 04

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 05

Inne cząstki i pyły

10 04 06

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

Żużle (z wyłączeniem 10 05 08)

10 05 03

Pyły z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 05

Odpady stałe z oczyszczania gazu

10 05 06

Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 06

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 10

Odpady zawierające azbest

10 14

Odpady z produkcji żelazostopów

10 14 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

11

Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

 

 

1

2

11 01

Odpady ciekłe i szlamy z obróbki i powlekania metali (tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania)

11 01 01

Odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom

11 01 02

Odpady cyjankaliczne nie zawierające metali ciężkich

11 01 03

Odpady nie zawierające cyjanków, lecz zawierające chrom

11 01 05

Zużyte kwaśne kąpiele trawiące

11 01 06

Inne kwaśne odpady

11 01 07

Alkalia nie wyszczególnione w inny sposób

11 01 08

Osady i szlamy z fosforanowania

11 02

Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02

Szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z getytem i jarozytem)

11 03

Szlamy i odpady stałe z procesów hartowania

11 03 01

Odpady zawierające cyjanki

11 03 99

Inne nie wymienione odpady

12

Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania (włącznie z kuciem, spawaniem, wytłaczaniem, toczeniem, cięciem, piłowaniem)

12 01 06

Odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce niezemulgowane

12 01 07

Odpadowe oleje z obróbki metali nie zawierające chlorowców niezemulgowanych

12 01 08

Odpadowe emulsje olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09

Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 11

Szlamy z obróbki metali

12 01 12

Zużyte woski i tłuszcze

12 03

Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01

Odpady z odtłuszczania wodą

12 03 02

Odpady z odtłuszczania parą

13

Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe

13 01 01

Oleje hydrauliczne zawierające PCB2 lub PCT3

13 01 02

Inne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne niezemulgowane

13 01 03

Inne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych niezemulgowanych

13 01 04

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05

Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 06

Hydrauliczne oleje mineralne

13 01 07

Inne oleje hydrauliczne

13 01 08

Płyny hamulcowe

13 01 09

Odpady zawierające PBB1

13 02

Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)

13 02 01

Oleje smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 02

Oleje smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 03

Inne oleje smarowe

13 03

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 03 01

Oleje i ciecze zawierające PCB2 lub PCT3

13 03 02

Oleje i ciecze zawierające inne związki chlorowcoorganiczne

13 03 03

Oleje i ciecze nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 04

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 03 05

Oleje mineralne stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory

13 04

Oleje zęzowe

13 04 01

Oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej

13 04 02

Oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych

13 04 03

Oleje zęzowe z innej żeglugi

13 05

Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01

Odpady w postaci stałej

13 05 02

Odpady w postaci szlamów

13 05 03

Szlamy z kolektorów

13 05 04

Szlamy i emulsje z odsalania

13 05 05

Inne emulsje

 

 

1

2

13 06

Odpady olejowe nie wymienione

13 06 01

Inne nie wymienione odpady olejowe

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 01

Odpady z odtłuszczania metali i konserwacji maszyn

14 01 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 01 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 01 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 01 04

Mieszaniny rozpuszczalników chlorowcoorganicznych z wodą

14 01 05

Mieszaniny rozpuszczalników nie zawierających związanych chlorowców z wodą

14 01 06

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 01 07

Szlamy i odpady stałe nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

14 02

Odpady z czyszczenia tkanin i odtłuszczania produktów naturalnych

14 02 01

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 02 02

Mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych

14 02 03

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 02 04

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 03

Odpady z przemysłu elektronicznego

14 03 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 03 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 03 03

Rozpuszczalniki i ich mieszaniny nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

14 03 04

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 03 05

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 04

Odpady chłodziw, propelentów pianowych i aerozolowych

14 04 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 04 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 04 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 04 04

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 04 05

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

14 05

Odpady z odzysku rozpuszczalników i chłodziw (pozostałości po destylacji)

14 05 01

Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)

14 05 02

Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 05 03

Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 05 04

Szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 05 05

Szlamy zawierające inne rozpuszczalniki

16

Odpady różne, nie ujęte w innych grupach

16 01

Wyeksploatowane pojazdy

16 01 05

Lekka frakcja z rozdrabniania (strzępienia) samochodów

16 02

Zużyte urządzenia i ich elementy

16 02 01

Transformatory i kondensatory zawierające PCB2 lub PCT3

16 02 04

Urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 06

Odpady zawierające azbest

16 04

Odpady materiałów wybuchowych

16 04 01

Odpadowa amunicja

16 04 02

Odpadowe wyroby pirotechniczne (ognie sztuczne)

16 04 03

Inne materiały wybuchowe

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03

Suche ogniwa rtęciowe

16 06 06

Elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern transportowych (z wyjątkiem grup 05 i 12)

16 07 01

Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników zawierające chemikalia

16 07 02

Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników po ropie naftowej lub jej produktach

16 07 03

Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych przewożących ropę naftową lub jej produkty

16 07 04

Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych zawierające chemikalia

16 07 05

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych zawierające chemikalia

 

 

1

2

16 07 06

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach

16 08

Odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie

16 08 12

Farby, kleje, lepiszcze i żywice

16 08 13

Rozpuszczalniki

16 08 17

Odczynniki fotograficzne

16 08 19

Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki

16 08 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych

17 01 05

Odpady materiałów budowlanych zawierających azbest

17 06

Materiały izolacyjne (bez podgrupy 17 03)

17 06 01

Materiały izolacyjne zawierające azbest

18

Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych
 z nimi badań

18 01

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 03

Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji

18 01 05

Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki

18 02

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 02

Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom

18 02 04

Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia

19

Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej

19 01

Odpady ze spalania i termicznego rozkładu odpadów komunalnych oraz podobnych odpadów z handlu, przemysłu i instytucji

19 01 03

Popioły lotne

19 01 04

Pył z kotłów i pieców

19 01 05

Osady z filtrowania spalin

19 01 06

Szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania spalin

19 01 07

Odpady stałe z oczyszczania spalin

19 01 10

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania spalin

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych

19 02 01

Szlamy wodorotlenków metali i inne szlamy po wytrącaniu metali z roztworów

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania oraz ze spalania odpadów innych niż 19 01

19 04 02

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania spalin

19 04 03

Nie zeszklona faza stała

19 07

Odcieki ze składowisk

19 07 01

Odcieki ze składowisk nieoczyszczone

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nie wyspecyfikowane inaczej

19 08 03

Tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków

19 08 06

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

20

Odpady komunalne

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

20 01 12

Farby, kleje, lepiszcze i żywice

20 01 13

Rozpuszczalniki

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

–––––––––––––––––––––––––

1) PBB – polibromowane dwufenyle.

2) PCB – polichlorowane dwufenyle.

3) PCT – polichlorowane trójfenyle.

[1] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. Nr 17, poz. 204). Zmiana weszła w życie 24 marca 2001 r.

[2] Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2002 r. na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-03-24
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA