| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 marca 1998 r.

w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz treści i wzoru zezwolenia.

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami, zwanego dalej „zezwoleniem”, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument określający status przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

2) dokument stwierdzający, że co najmniej jeden z właścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku osoby prawnej jeden z członków organu zarządzającego, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045),

3) wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozów wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu (pojazdów), a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (pojazdami),

4) kopię aktualnego zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd (pojazdy) do ruchu,

5) dokument stwierdzający, że przedsiębiorca posiada zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych w wysokości równej co najmniej 3 000 ECU na pojazd albo 150 ECU na jedno miejsce siedzące albo inne zabezpieczenie majątkowe odpowiadające tej kwocie na okres posiadania zezwolenia,

6) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że właściciel przedsiębiorstwa, a w przypadku osoby prawnej członkowie organu zarządzającego oraz zatrudnieni kierowcy nie byli karani za przestępstwa karne skarbowe, przeciw bezpieczeństwu w ruchu lądowym, przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciwko mieniu lub dokumentom,

7) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

8) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przewozy regularne przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1) projekt rozkładu jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego,

2) ustalone z właścicielami przystanków i dworców zasady korzystania z tych obiektów.

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych należy dołączyć dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu tych osób.

§ 2.
1. Zezwolenie na przewozy regularne na określonych liniach komunikacyjnych zawiera w szczególności następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy: firma (imię i nazwisko), siedziba (miejsce zamieszkania),

2) linię komunikacyjną,

3) liczbę pojazdów obsługujących daną linię komunikacyjną,

4) termin ważności zezwolenia,

5) kod „LK”.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Zezwolenie na przewozy nieregularne zawiera w szczególności następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy: firma (imię i nazwisko), siedziba (miejsce zamieszkania),

2) obszar przewozów nieregularnych,

3) liczbę pojazdów obsługujących przewozy nieregularne,

4) termin ważności zezwolenia,

5) kod „PN”.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Do zezwolenia udzielonego na więcej niż jeden pojazd samochodowy wydawane są wypisy w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów objętych zezwoleniem.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

Załącznik 1. [WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY NIEREGULARNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 marca 1998 r. (poz. 193)

Załącznik nr 1

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY NIEREGULARNE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »