| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 marca 1998 r.

w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia.

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi, zwanego dalej „zezwoleniem”, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument określający status przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

2) kopie świadectw kwalifikacji zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, określonych przepisami o ruchu drogowym,

3) świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego,

4) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że zatrudnieni kierowcy i przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli karani za przestępstwa karne skarbowe, przeciw bezpieczeństwu w ruchu lądowym, przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciw mieniu lub dokumentom,

6) oświadczenie, że zatrudnieni kierowcy i przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie pozostają w innym stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,

7) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

8) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 2.
1. Zezwolenie zawiera w szczególności następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy: firma (imię i nazwisko), siedziba (miejsce zamieszkania),

2) obszar prowadzenia zarobkowego przewozu osób taksówką,

3) oznaczenie pojazdu: marka pojazdu, numer rejestracyjny, numer boczny,

4) termin ważności zezwolenia,

5) kod „TAXI”.

2. Wzór zezwolenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

Załącznik 1. [WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 marca 1998 r. (poz. 194)

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »