reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 3 kwietnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 80, poz. 375 i z 1997 r. Nr 31, poz. 182), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 10 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”,

2) skreśla się § 14,

3) w § 18 w ust. 1 wyrazy „renty inwalidzkiej” zastępuje się wyrazami „renty z tytułu niezdolności do pracy”,

4) w § 25 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem § 14 pkt 1”,

5) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia,

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części IV lp. 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

3

Rzemieślnik w zawodzie: ślusarza, mechanika, elektrotechnika, murarza, stolarza, ogrodnika, kucharza, fotografa, montażysty wystaw itd.

zasadnicze
zawodowe

VII–XI

Młodszy ratownik*)

według odrębnych
przepisów

Palacz c.o.

podstawowe i kurs
dla palaczy

Starszy woźny
Starszy strażnik
Robotnik do pracy ciężkiej
Praczka

podstawowe


2

 

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia część II otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

8) w załączniku nr 5 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wypłaca się:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości – w wysokości od 6,00 zł do 24,00 zł,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – w wysokości od 11,00 zł do 34,00 zł,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – w wysokości od 15,00 zł do 47,00 zł.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 3 kwietnia 1998 r. (poz. 281)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

376– 475

382– 485

388– 500

394– 525

400– 550

406– 585

412– 625

418– 665

424– 710

430– 755

438– 800

449– 850

460– 900

471– 950

483–1 010

495–1 070

507–1 130

519–1 190

539–1 250

561–1 320

 

Załącznik 2. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO KIEROWCÓW, POMOCNIKÓW KIEROWCÓW ORAZ ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARSZTATACH SZKOLNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO KIEROWCÓW, POMOCNIKÓW KIEROWCÓW ORAZ ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARSZTATACH SZKOLNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH*)

Kategoria zaszeregowania

Stawka godzinowa w złotych

1

2,11–2,68

2

2,14–2,72

3

2,17–2,81

4

2,20–2,95

5

2,24–3,09

6

2,28–3,29

7

2,32–3,51

8

2,36–3,73

9

2,40–3,98

10

2,44–4,24

11

2,48–4,50

12

2,53–4,78

*) Ustalona dla 42-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

II. Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego

Grupa

Stawka w złotych

1

33– 79

2

39– 99

3

45–120

4

54–142

5

63–165

6

72–188

7

81–211

8

91–234

9

110–259

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama