| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku.

Na podstawie art. 123 § 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość wynagrodzenia syndyka i zarządcy odrębnego majątku sąd określa wstępnie, biorąc pod uwagę:

1) przypuszczalną wielkość masy upadłości,

2) przewidywany czas trwania postępowania upadłościowego,

3) stopień trudności postępowania

– ustalone na podstawie spisu inwentarza, bilansu upadłego oraz przedstawienia sędziego-komisarza.

2. Wysokość określonego wstępnie wynagrodzenia syndyka i zarządcy odrębnego majątku nie może przekraczać 5% przewidywanych funduszy masy upadłości albo 50-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na rok, w którym został złożony spis inwentarza i bilans upadłego.

3. W razie powierzenia syndykowi prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego, sąd może określić wstępnie wynagrodzenie do podwójnej wysokości stawek, o których mowa w ust. 2.

§ 2.
Suma zaliczek wypłaconych nie może przekroczyć 75% określonego wynagrodzenia.
§ 3.
1. Określając ostateczną wysokość wynagrodzenia syndyka, sąd uwzględnia:

1) stan majątku masy,

2) czas niezbędny dla wykonania czynności syndyka,

3) stopień zaspokojenia wierzycieli,

4) nakład pracy syndyka,

5) inne szczególne okoliczności postępowania.

2. Wynagrodzenie syndyka, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o:

1) wypłacone zaliczki,

2) grzywny nałożone na syndyka przez sędziego-komisarza.

3. W razie zmiany syndyka w czasie trwania postępowania upadłościowego ostateczną wysokość wynagrodzenia ustala się stosownie do zakresu i trudności wykonywanych czynności.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zarządcy odrębnego majątku.

§ 4.
Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej określa się jako 50-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na rok, w którym zakończono postępowanie upadłościowe.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości (Dz. U. Nr 83, poz. 377 i z 1992 r. Nr 47, poz. 215).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »