| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym.

Na podstawie art. 118 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Po otrzymaniu zezwolenia rady wierzycieli na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru statków, syndyk ustala datę i miejsce sprzedaży, informując o tym sędziego-komisarza.

2. O dacie i miejscu sprzedaży, o której mowa w ust. 1, syndyk dokonuje publicznego ogłoszenia co najmniej w dzienniku poczytnym na całym obszarze kraju.

§ 2.
1. Nieruchomość, handlowy statek morski lub statek żeglugi śródlądowej powinny być sprzedane z wolnej ręki za cenę nie niższą niż wartość wynikająca z oszacowania.

2. Jeżeli sprzedaż rzeczy, o których mowa w ust. 1, nie może nastąpić w cenie oszacowania, za zgodą rady wierzycieli dopuszcza się możliwość sprzedaży za cenę niższą.

§ 3.
1. Nie można przyjąć oferty złożonej przez:

1) syndyka i sędziego-komisarza,

2) upadłego, jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną – jego przedstawicieli,

3) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych w pkt 1.

2. Oferent składa oświadczenie o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

§ 4.
1. W razie zgłoszenia się kilku oferentów syndyk wybiera ofertę najkorzystniejszą.

2. Rozstrzygnięcie co do wyboru ofert stwierdza się protokołem.

§ 5.
1. Po dokonaniu wyboru ofert syndyk ustala z nabywcą termin zawarcia umowy.

2. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy, chyba że w umowie określono inny termin.

§ 6.
Do zawarcia umowy sprzedaży z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości: nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru statków, wymagane są:

1) uchwała rady wierzycieli o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki,

2) oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2,

3) protokół, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »