| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 maja 1998 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78 poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) oraz w związku z art. 19 pkt 6 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 36,87 zł do jednej tony zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w skali roku.
§ 2.
 Stawkę dotacji określoną w § 1 stosuje się do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych utrzymywanych od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r.
§ 3.
 Ogólna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn stawki dotacji przedmiotowej, o której mowa w § 1, i ilości utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w 1998 r., nie większej jednak od wielkości tych zapasów określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych (Dz. U. Nr 125, poz. 802).
§ 4.
 Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191 i z 1994 r. Nr 140, poz. 792).
§ 5.
 Rozliczenie z budżetem należnej dotacji przedmiotowej, o której mowa w § 1, za okres od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia powinno być dokonane jednocześnie z rozliczeniem za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu jego wejścia w życie.
§ 6.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »