| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 maja 1998 r.

w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z tytułu prowadzenia działalności.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Minimalna wysokość sumy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043), zwanej dalej ustawą, wynosi dla:

1) organizatorów turystyki – 4% rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, nie mniej jednak niż równowartość:

a) 20 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne w kraju i za granicą w krajach europejskich i pozaeuropejskich,

b) 5 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne w kraju i za granicą w krajach europejskich,

c) 3 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne wyłącznie w kraju,

2) pośredników turystycznych oferujących imprezy turystyczne organizowane przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych nie posiadających koncesji w kraju – 4% rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, nie mniej jednak niż równowartość:

a) 20 000 ECU – dla pośredników oferujących imprezy turystyczne w kraju i za granicą w krajach europejskich i pozaeuropejskich,

b) 5 000 ECU – dla pośredników oferujących imprezy turystyczne w kraju i za granicą w krajach europejskich,

c) 3 000 ECU – dla pośredników oferujących imprezy turystyczne wyłącznie w kraju,

3) pośredników turystycznych oferujących imprezy organizowane przez przedsiębiorców posiadających koncesje w kraju – 4% rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności, nie mniej jednak niż 3 000 ECU.

2. Przez roczny przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności przez:

1) organizatora – rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych w roku obrotowym poprzedzającym rok wystąpienia o koncesję lub jej przedłużenie, w tym przychód, w którego uzyskaniu pośredniczyli agenci i pośrednicy turystyczni, o których mowa w art. 3 pkt 6 i 7 ustawy,

2) pośrednika turystycznego – rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, w roku obrotowym poprzedzającym rok wystąpienia o koncesję lub jej przedłużenie, przy czym w przypadku pośrednictwa w zawieraniu tych umów na rzecz przedsiębiorców zagranicznych za przychód ten uważa się całą kwotę, którą klient jest obowiązany zapłacić.

§ 2.
Dla organizatorów i pośredników turystycznych rozpoczynających działalność minimalne wysokości sumy gwarancji wynoszą odpowiednio równowartość:

1) 28 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy turystyki krajowej i wyjazdowej do krajów europejskich i pozaeuropejskich,

2) 12 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy turystyki krajowej i wyjazdowej do krajów europejskich,

3) 4 000 ECU – dla organizatorów oferujących imprezy wyłącznie w kraju.

§ 3.
Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta, z tytułu umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, wynosi dla:

1) organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych dla imprez organizowanych przez przedsiębiorców nie posiadających koncesji w kraju – kwotę stanowiącą równowartość ceny imprezy turystycznej, nie mniej jednak niż równowartość:

a) 500 ECU – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie zagranicznej do krajów pozaeuropejskich,

b) 200 ECU – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie zagranicznej do krajów europejskich,

c) 100 ECU – w przypadku uczestniczenia przez klienta w imprezie w kraju,

2) pośredników turystycznych dla imprez organizowanych przez przedsiębiorców posiadających koncesję w kraju – sumę stanowiącą równowartość 100 ECU.

§ 4.
Do wyliczenia równowartości w złotych kwoty wyrażonej w ECU przyjmuje się kurs średni walut obcych Narodowego Banku Polskiego według tabeli kursów nr 1 każdego roku.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »