| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 11 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr pracowniczych programów emerytalnych składa się z ksiąg rejestrowych.

2. Dla każdego pracowniczego programu emerytalnego prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.

§ 2.
1. Księga rejestrowa składa się z rubryk, do których wpisuje się:

1) numer kolejny wpisu,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres pracodawcy oraz adres do korespondencji,

3) numer REGON pracodawcy,

4) informację, czy pracowniczy program emerytalny jest wspólny, czy też nie,

5) formę pracowniczego programu emerytalnego,

6) nazwę (firmę) zakładu ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na życie, funduszu inwestycyjnego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, który będzie zarządzać gromadzonymi środkami,

7) warunki uczestnictwa w programie zawarte w zakładowej umowie emerytalnej,

8) informację o zmianie zakładowej umowy emerytalnej, ze wskazaniem paragrafów objętych zmianą, wraz z datą wejścia w życie tej zmiany,

9) numer akt, datę dokonania wpisu, podpis kierownika komórki organizacyjnej, która dokonuje wpisu,

10) uwagi o toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym w sprawie dotyczącej postępowania rejestrowego pracowniczego programu emerytalnego.

2. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Księgi rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.
§ 4.
Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego pracowniczego programu emerytalnego prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 5.
Dokumenty źródłowe, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932), załączone do wniosku o wpis pracowniczego programu emerytalnego do rejestru, powinny być dołączone w oryginałach albo w uwierzytelnionych urzędowo odpisach lub wyciągach.
§ 6.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie decyzji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Numer kolejny wpisu w księdze rejestrowej odnotowuje się na wniosku o wpis i na dokumentach stanowiących podstawę wpisu.

2. Wykreślenie wpisu jest również wpisem.

§ 7.
Wypisy z rejestru wydaje się osobie mającej interes prawny w ich uzyskaniu, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Załącznik 1. [WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 11 maja 1998 r. (poz. 396)

WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ

Numer kolejny wpisu

Nazwa (firma), siedziba i adres pracodawcy oraz adres do korespondencji

Numer REGON pracodawcy

Informacja, czy pracowniczy program emerytalny jest wspólny, czy też nie

Forma pracowniczego programu emerytalnego

Nazwa (firma) zakładu ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na życie, funduszu inwestycyjnego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, który będzie zarządzać gromadzonymi środkami

Warunki uczestnictwa w programie zawarte w zakładowej umowie emerytalnej

Wzmianki o zmianie zakładowej umowy emerytalnej, ze wskazaniem paragrafów objętych zmianą, wraz z datą wejścia w życie tej zmiany

Numer akt, data dokonania wpisu, podpis kierownika komórki organizacyjnej, która dokonuje wpisu

Uwagi o toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym w sprawie dotyczącej postępowania rejestrowego pracowniczego programu emerytalnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »