| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1047 oraz z 1998 r. Nr 19, poz. 88, Nr 42, poz. 242 i Nr 68, poz. 447), w części Tabela stawek celnych, w kolumnie 8 (UE), dla pozycji towarowych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia ustanawia się stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 czerwca 1998 r. (poz. 477)

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostki miary

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla UE

 

1

2

3

8

 

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe:

 

 

 

2208 20

– Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron:

 

– – W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:

 

2208 20 12 0

– – – Cognac

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 20 14 0

– – – Armagnac

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 20 26 0

– – – Grappa

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 20 27 0

– – – Brandy de Jerez

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 20 29 0

– – – Pozostałe

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

 

– – W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:

 

 

 

2208 20 40 0

– – – Surowy destylat

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

2208 20 62 0

– – – – Cognac

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 20 64 0

– – – – Armagnac

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

2208 20 86 0

– – – – Grappa

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 20 87 0

– – – – Brandy de Jerez

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 20 89 0

– – – – Pozostałe

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 30

– Whisky:

 

 

 

 

– – Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 30 11 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 30 19 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

– – Szkocka whisky:

 

 

 

 

– – – Whisky „malt", w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 30 32 0

– – – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 30 38 0

– – – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

– – – Whisky „blended", w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 30 52 0

– – – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 30 58 0

– – – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

– – – Pozostałe, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 30 72 0

– – – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

75
minimum 21 ECU/hl
+ 2 ECU%/hl

 

2208 30 78 0

– – – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

 

– – Pozostałe, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 30 82 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 30 88 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

75
minimum 17 ECU/hl
+ 1,7 ECU%/hl

 

2208 40

– Rum i tafia:

 

 

 

 

– – W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:

 

 

*

2208 40 11 0

– – – Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

l 100% alk.

80
minimum 12,5 ECU/hl
+ 1,3 ECU%/hl

– – – Pozostałe:

*

2208 40 31 0

– – – – O wartości przekraczającej 7,9 ECU za litr czystego alkoholu

l 100% alk.

80
minimum 12,5 ECU/hl
+ 1,3 ECU%/hl

*

2208 40 39 0

– – – – Pozostałe

l 100% alk.

80
minimum 12,5 ECU/hl
+ 1,3 ECU%/hl

 

 

 

– – W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:

 

 

*

2208 40 51 0

– – – Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

l 100% alk.

80
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

– – – Pozostałe:

*

2208 40 91 0

– – – – O wartości przekraczającej 2 ECU za litr czystego alkoholu

l 100% alk.

80
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

*

2208 40 99 0

– – – – Pozostałe

l 100% alk.

80
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 50

– Giny i gin Geneva:

 

 

 

– – Gin w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 50 11 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

85
minimum 12,5 ECU/hl
+ 1,3 ECU%/hl

 

2208 50 19 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

 

– – Gin Geneva, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 50 91 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

85
minimum 12,5 ECU/hl
+ 1,3 ECU%/hl

 

2208 50 99 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 70

– Likiery i kordiały:

 

 

 

2208 70 10 0

– – W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 70 90 0

– – W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Arak, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

2208 90 11 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

2208 90 19 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

– – Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających:

 

 

2208 90 33 0

– – – 2 litry lub mniej

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

2208 90 38 0

– – – Więcej niż 2 litry

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

– – Pozostałe wódki i inne napoje alkoholowe, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

– – – 2 litry lub mniej:

 

 

 

2208 90 41 0

– – – – Ouzo

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – Wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów):

 

 

 

– – – – – – Destylowane z owoców:

 

2208 90 45 0

– – – – – – – Calvados

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

2208 90 48 0

– – – – – – – Pozostałe

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

– – – – – – Pozostałe:

 

 

 

2208 90 52 0

– – – – – – – Korn

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

2208 90 57 0

– – – – – – – Pozostałe

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 90 69

– – – – – Pozostałe napoje alkoholowe:

 

 

 

2208 90 69 9

– – – – – – Pozostałe

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

– – – Więcej niż 2 litry:

 

 

 

– – – – Wódki (z wyłączeniem likierów):

 

 

 

2208 90 71 0

– – – – – Destylowane z owoców

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

2208 90 74 0

– – – – – Pozostałe

l 100% alk.

85
minimum 9 ECU/hl
+ 0,9 ECU%/hl

 

2208 90 78 0

– – – – Inne napoje alkoholowe

l 100% alk.

105
minimum 2,5 ECU%/hl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »