| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do dyrektora Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Obrony Narodowej, sprawującego nadzór nad działalnością domów emeryta.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W razie rezygnacji z pobytu w domu emeryta mieszkańca, który przekazał osobną kwaterę stałą (lokal mieszkalny) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencja ta przydziela temu mieszkańcowi, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia o rezygnacji z pobytu w domu emeryta, osobną kwaterę stałą (lokal mieszkalny) w miejscowości, w której zamieszkiwał, lub, za jego zgodą, w innej miejscowości, z uwzględnieniem normy przysługującej w dniu opuszczenia domu emeryta.”;

3) w § 10:

a) w ust. 3 wyrazy „80% wspólnego dochodu tej rodziny” zastępuje się wyrazami „70% wspólnego dochodu tej rodziny”,

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Opłatę w wysokości określonej w ust. 2 wnoszą również osoby, które wystąpiły z wnioskiem o przekazanie dotychczas zajmowanej osobnej kwatery stałej (lokalu mieszkalnego), a fakt nieprzejęcia tej kwatery (lokalu mieszkalnego) przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w terminie, o którym mowa w § 3, wynika z przyczyn od nich niezależnych.”;

4) dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Za okres nieobecności w domu emeryta przekraczający jednorazowo 3 dni osoba przebywająca w tym domu otrzymuje zwrot w wysokości 1/60 poniesionej opłaty za każdy dzień nieobecności, jeżeli poinformowała ona o swojej nieobecności dyrektora domu emeryta co najmniej 3 dni wcześniej.

2. Okres nieobecności w domu emeryta, za który można dokonać zwrotu wniesionej uprzednio opłaty, z wyjątkiem pobytu na leczeniu szpitalnym, nie może w skali roku przekroczyć 90 dni.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »