| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 sierpnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 85, poz. 541) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 w pkt 1 po przecinku dodaje się wyrazy „z wyjątkiem roku 1998, w którym termin ten ustala się do dnia 18 września 1998 r.",

2) skreśla się ust. 4 i 6,

3) w ust. 5 po wyrazach „50%" dodaje się wyraz „średniorocznej".

§ 2.
W stosunku do wnioskodawców, którzy nie spełniali warunku określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 85, poz. 541), termin składania wniosków o udzielenie zezwolenia w sprawie przydziału limitu zatrudnienia pracowników w celu realizacji umowy o dzieło w Republice Federalnej Niemiec ustala się od dnia 20 sierpnia 1998 r. do dnia 7 września 1998 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »