| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 25 sierpnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383, z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701 oraz z 1998 r. Nr 6, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 1999:

1) za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:

a) 3,50 zł za jeden miesiąc,

b) 6,95 zł za dwa miesiące,

c) 10,35 zł za trzy miesiące,

d) 13,75 zł za cztery miesiące,

e) 17,10 zł za pięć miesięcy,

f) 20,30 zł za sześć miesięcy,

g) 23,60 zł za siedem miesięcy,

h) 26,80 zł za osiem miesięcy,

i) 30,00 zł za dziewięć miesięcy,

j) 33,10 zł za dziesięć miesięcy,

k) 36,20 zł za jedenaście miesięcy,

l) 39,20 zł za rok,

2) za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:

a) 10,60 zł za jeden miesiąc,

b) 21,05 zł za dwa miesiące,

c) 31,30 zł za trzy miesiące,

d) 41,60 zł za cztery miesiące,

e) 51,70 zł za pięć miesięcy,

f) 61,50 zł za sześć miesięcy,

g) 71,30 zł za siedem miesięcy,

h) 81,10 zł za osiem miesięcy,

i) 90,70 zł za dziewięć miesięcy,

j) 100,30 zł za dziesięć miesięcy,

k) 109,70 zł za jedenaście miesięcy,

l) 118,70 zł za rok."

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Użytkownik odbiornika może uiścić opłatę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b)–l) i pkt 2 lit. b)–l), do 20 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.",

b) skreśla się ust. 3 i 4;

3) w § 3 w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 3"

4) w § 6a w pkt 4 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „oraz lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 106, poz. 668),".

§ 2.
Opłaty wnoszone na poczet 1999 r. mogą być przyjmowane w 1998 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: B. Sulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »