| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 16 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 65, poz. 429 i Nr 75, poz. 488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 13 skreśla się przecinek i wyrazy „żywych zwierząt lub zboża”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) przewożących ładunki pocztowe”,

– dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

16) uczestniczących w akcjach humanitarnych”,

b) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy § 2 nie mają zastosowanie do pojazdów bez ładunku, powracających z zagranicy do swoich przedsiębiorstw, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.”;

2) w załączniku do rozporządzenia dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.

20. Podłoże uprawowe pieczarek.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »