| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483 i Nr 63, poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 148, poz. 978) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:

„3. Komisja konkursowa może zarządzić przeprowadzenie rokowań z oferentami w celu ustalenia:

1) ilości planowanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych,

2) ceny za udzielane świadczenia zdrowotne.

4. Rokowania przeprowadza się z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

5. Oferentów, o których mowa w ust. 3, wybiera komisja konkursowa.

6. O zarządzeniu przeprowadzenia rokowań komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wybranych oferentów.

7. Komisja konkursowa ma obowiązek przeprowadzić rokowania co najmniej z dwoma oferentami – o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.”,

2) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 8.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: F. Cegielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »