reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 grudnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obniżenie wpłaty ustala się na podstawie informacji o kwocie wynagrodzeń pracowników zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej z tytułu realizacji przez te zakłady produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) na rzecz pracodawcy, o którym mowa w ust. 1; kwota tych wynagrodzeń pomniejszana jest o należne od pracowników składki na ubezpieczenia społeczne.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację o kwocie wynagrodzeń wyliczonej według zasad, o których mowa w ust. 4, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej przekazuje właściwemu pracodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, po spełnieniu przez tego pracodawcę warunku, o którym mowa w ust. 5.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 3, jest uwarunkowane uregulowaniem należności za zrealizowaną produkcję lub usługę w terminie określonym na fakturze; w przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności przez odbiorcę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego odbiorcy na podstawie polecenia przelewu.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy kwota wynagrodzeń, o której mowa w § 1 ust. 2, przewyższa:

1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, pracodawca może skorzystać z obniżenia wpłaty tylko do wysokości kwoty, jaką zapłacił za tę produkcję lub usługę,

2) wysokość wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do której obowiązany jest pracodawca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama