| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 czerwca 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się, z zastrzeżeniem § 3 i 4, na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników określonych w rozporządzeniu.
§ 2.
Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników:

1) do dnia 31 grudnia 2000 r.:

 

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

6,2

2,0

2

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

5,7

1,6

3

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich

5,6

1,5

4

Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk

5,0

1,3

5

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

4,9

1,2

6

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda

4,4

1,2

7

Zastępca kierownika urzędu centralnego, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wiceprezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, wicewojewoda, Rzecznik Ubezpieczonych

4,0

1,2

 

2) od dnia 1 stycznia 2001 r.:

 

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

6,2

2,0

2

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

5,7

1,6

3

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich

5,6

1,5

4

Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5,5

1,4

5

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk

5,4

1,4

6

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

5,3

1,3

7

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda

4,8

1,3

8

Zastępca kierownika urzędu centralnego, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wiceprezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, wicewojewoda, Rzecznik Ubezpieczonych

4,4

1,3

 

3) od dnia 15 czerwca 2000 r.:

 

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, l Prezes Sądu Najwyższego

5,7

1,8

2

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

5,7

1,6

3

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

5,7

1,4

 

§ 3.
Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym, o którym mowa w art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), przy zastosowaniu następujących mnożników:

 

Lp.

Stanowisko

Mnożnik przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

Prezes Narodowego Banku Polskiego

4,2

1,3

2

Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

3,7

1,3

3

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

3,3

1,2

 

§ 4.
Osoby powołane na stanowiska Prezesa oraz wiceprezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują do dnia 31 grudnia 2000 r. prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 5.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 6.
Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych w § 2 i 3, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 48, poz. 249 i Nr 153, poz. 774, z 1996 r. Nr 103, poz. 476 i Nr 146, poz. 681, z 1997 r. Nr 162, poz. 1105 oraz z 1998 r. Nr 128.poz.848).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »