REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 19 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób oznakowania urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej, osprzętu przeznaczonego do dołączania urządzeń końcowych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, którym udzielono świadectwa homologacji na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268), zwanych dalej „urządzeniami”.
§ 2.
Oznakowanie urządzenia następuje przez umieszczenie na nim przez podmiot, który uzyskał świadectwo homologacji, trwałego znaku określonego w § 3.
§ 3.
Znak wykonany w postaci prostokąta powinien zawierać napis:

„Minister Łączności

Świadectwo Homologacji Nr.../...”

albo:

„MŁ

Ś.H. Nr.../...”

§ 4.
Urządzenia wprowadzane do obrotu handlowego mogą być oznakowywane w sposób określony w § 3 do czasu upływu terminu ważności świadectwa homologacji w zakresie zakładania tych urządzeń.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 103, poz. 512).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Łączności: T. Szyszko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA