REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 19 grudnia 2000 r.

w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakazuje się przywozu towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalsklej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej, określonych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Irlandii (Dz. U. Nr 76, poz. 503),

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Portugalskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 173).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załącznik 1. [TOWARY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI PRZYWOZU Z REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, KRÓLESTWA HISZPANII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII l IRLANDII PÓŁNOCNEJ, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ORAZ REPUBLIKI IRLANDZKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 grudnia 2000 r. (poz. 1342)

TOWARY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI PRZYWOZU Z REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, KRÓLESTWA HISZPANII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII l IRLANDII PÓŁNOCNEJ, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ORAZ REPUBLIKI IRLANDZKIEJ

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

0102

0102

Bydło żywe:

0102 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0102 10 10 0

- - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 0

- - Krowy

0102 10 90 0

- - Pozostałe

0102 90

- Pozostałe:

 

- - Gatunki domowe:

0102 90 05 0

- - - O masie nie przekraczającej 80 kg

 

- - - O masie powyżej 80 kg, ale nie przekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0

- - - - Rzeźne

0102 90 29 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O masie powyżej 160 kg, ale nie przekraczającej 300 kg:

0102 90 41 0

- - - - Rzeźne

0102 90 49 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O masie powyżej 300 kg:

 

- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

0102 90 51 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 59 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Krowy:

0102 90 61 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 69 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Pozostałe:

0102 90 71 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 79 0

- - - - - Pozostałe

 

0201

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

0201 10 00 0

- Tusze i półtusze

0201 20

- Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

- - Ćwierci „kompensowane”

0201 20 30 0

- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

- - Pozostałe

0201 30 00 0

- Bez kości

 

0202

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

- Tusze i półtusze

0202 20

- Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

- - Ćwierci „kompensowane”

0202 20 30 0

- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

- - Pozostałe

0202 30

- Bez kości:

0202 30 10 0

- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0

- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki

0202 30 90 0

- - Pozostałe

 

0206

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów,

 

 

 

mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10

- Wołowe świeże lub chłodzone:

0206 10 10 0

- - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - Pozostałe:

0206 10 91 0

- - - Wątroby

0206 10 95 0

- - - Gruba przepona i cienka przepona

0206 10 99 0

- - - Pozostałe

 

- Wołowe mrożone:

0206 21 00 0

- - Ozory

0206 22

- - Wątroby:

0206 22 10 0

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 90 0

- - - Pozostałe

0206 29

- - Pozostałe:

0206 29 10 0

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - - Pozostałe:

0206 29 91 0

- - - - Gruba przepona i cienka przepona

0206 29 99 0

- - - - Pozostałe

 

0210

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:

0210 20

- Mięso wołowe:

0210 20 10 0

- - Z kośćmi

0210 20 90 0

- - Bez kości

0210 90

- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i grysikami z mięsa lub podrobów;

 

- - Podroby:

 

- - - Wołowe:

0210 90 41 0

- - - - Gruba przepona i cienka przepona

0210 90 49 0

- - - - Pozostałe

0210 90 90 0

- - Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub podrobów

 

0504 00 00

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 9

- Pozostałe1)

 

0506

0506

Kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nie przycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów:

0506 10 00 0

- Osseina i kości poddane działaniu kwasu5)

0506 90 00 0

- Pozostałe5)

 

0510 00 00

0510 00 00 0

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane 1)

0511

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi:

 

- Pozostałe:

0511 99

- - Pozostałe:

0511 99 50 0

- - - Embriony bydlęce

0511 99 80

- - - Pozostałe:

0511 99 80 5

- - - - Komórki jajowe zwierząt gospodarskich 1)

0511 99 80 9

- - - - Pozostałe1)

 

1601 00

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte na tych produktach:

 

1601 00 10 0

- Z wątroby1)

 

 

- Pozostałe:

 

 

1601 00 91 0

- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, nie gotowane1)

1601 00 99 0

- - Pozostałe 1)

 

1602

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

1602 10 00 0

- Przetwory homogenizowane 1)

1602 20

- Z wątroby dowolnych zwierząt:

1602 20 90 0

- - Pozostałe1)

1602 50

- Z wołowiny:

1602 50 10 0

- - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami

 

- - Pozostałe:

 

- - - W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

- - - - Corned beef (wołowina peklowana)

1602 50 39 0

- - - - Pozostałe

1602 50 80 0

- - - Pozostałe

1602 90

- Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt

1602 90 10 0

- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt1)

 

- - Pozostałe:

 

- - - Pozostałe:

 

- - - - Pozostałe:

 

- - - - - Zawierające mięso wołowe lub podroby:

1602 90 61 0

- - - - - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami1)

1602 90 69 0

- - - - - - Pozostałe 1)

 

1603 00

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:

1603 00 10 0

- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej1)

1603 00 30 0

- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto większej niż 1 kg, ale mniejszej niż 20 kg 1)

1603 00 90 0

- Pozostałe 1)

 

2301

2301

Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nie nadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

2301 10 00 0

- Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów; skwarki5)

 

2309

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt:

2309 10

- Karma dla psów lub kotów, przygotowana do sprzedaży detalicznej:

 

- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

 

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - Nie zawierająca skrobi lub zawierająca jej w masie 10 % lub mniej:

2309 10 11 0

- - - - - Nie zawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie poniżej

2309 10 13 0

- - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych1),3)

2309 10 15 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż 75% produktów mlecznych1),3)

2309 10 19 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 75% produktów mlecznych 1),3)

 

- - - - Zawierająca w masie więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 10 31 0

- - - - - Nie zawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie poniżej 10%1),3)

2309 10 33 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych1),3)

2309 10 39 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

 

- - - - Zawierająca w masie powyżej 30% skrobi:

2309 10 51 0

- - - - Nie zawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie mniej niż 10%1),3)

 

 

2309 10 53 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych1),3)

2309 10 59 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 70 0

- - - Nie zawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne1),3)

2309 10 90 0

- - Pozostała1),3)

2309 90

- Pozostałe:

 

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90,1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

 

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - - - Nie zawierające skrobi lub zawierające jej w masie 10% lub mniej:

2309 90 31 0

- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%4)

2309 90 33 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych4)

2309 90 35 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż 75% produktów mlecznych4)

2309 90 39 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 75% produktów mlecznych4)

 

- - - - - Zawierające w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 90 41 0

- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%4)

2309 90 43 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych4)

2309 90 49 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych4)

 

- - - - - Zawierające w masie powyżej 30% skrobi: .

2309 90 51 0

- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%4)

2309 90 53 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych4)

2309 90 59 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych4)

2309 90 70 0

- - - - Nie zawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierające produkty mleczne4)

 

- - - Pozostałe:

2309 90 93 0

- - - - Przedmieszki4)

 

- - - - Pozostałe:

2309 90 95

- - - - - Zawierające w masie 49% lub więcej chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej:

2309 90 95 9

- - - - - - Pozostałe 4)

2309 90 97

- - - - - Pozostałe:

2309 90 97 9

- - - - - - Pozostałe4)

 

3001

3001

Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3001 10

- Gruczoły i inne narządy, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane:

3001 10 10 0

- - Sproszkowane 1)

3001 10 90 0

- - Pozostałe1)

3001 20

- Ekstrakty gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin:

3001 20 90 0

- - Pozostałe 1)

3001 90

- Pozostałe:

 

- - Pozostałe:

3001 90 91 0

- - - Heparyna i jej sole 1)

3001 90 99 0

- - - Pozostałe 1)

 

3002

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne:

3002 10

- Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymane w procesach biotechnologicznych:

3002 10 10 0

- - Antysurowice1)

 

- - Pozostałe:

3002 10 91 0

- - - Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy1)

 

- - - Pozostałe:

3002 10 99 0

- - - - Pozostałe1)

3002 90

- Pozostałe:

3002 90 30 0

- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego i diagnostycznego1)

 

3503 00

3503 00

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji 3501:

3503 00 10 0

- Żelatyna i jej pochodne 1) 2)

3503 00 80 0

- Pozostałe1) 2)

 

1) - Dotyczy produktów otrzymanych ze zwierząt objętych pozycją 0102.

2) - Dotyczy produktów przeznaczonych do celów spożywczych.

3) – Dotyczy produktów przeznaczonych do żywienia kotów.

4) – Dotyczy produktów zawierających mączki mięsne, kostne, mięsno-kostne ze zwierząt objętych pozycjami: 0102 i 0104 lub produkty z tych zwierząt.

5) – Dotyczy produktów otrzymanych ze zwierząt objętych pozycjami: 0102 i 0104.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2000-12-31
  • Data obowiązywania: 2000-12-31
  • Dokument traci ważność: 2002-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA