| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106), w części drugiej Tabela Stawek Celnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 28 – Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów:


 pozycja towarowa określona kodem PCN 2827 39 90 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2827 39 90 0

– – – Pozostałe

15

11

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2827 39 90 0

– – – Pozostałe

15

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2) w dziale 29 – Chemikalia organiczne:

a) pozycja towarowa określona kodem PCN 2905 45 00 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2905 45 00 0

– – Gliceryna

15

11

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2905 45 00 0

– – Gliceryna

15

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b) pozycje towarowe określone kodami PCN 2921 51 11 0 i 2921 51 19 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aromatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921 51

– – o-, m-, p-Fenylenodiaminy, diaminotolueny i ich pochodne; ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921 51 11 0

– – – – m-Fenylenodiamina, o czystości w masie 99% lub większej i zawierająca: 1% lub mniej wody w masie, 200 mg/kg lub mniej ofenylenodiaminy i 450 mg/kg lub mniej p-fenylenodiaminy

30

8,6

6,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2921 51 190

– – – – Pozostałe

30

8,6

6,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aromatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921 51

– – o-, m-, p-Fenylenodiaminy, diaminotolueny i ich pochodne; ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – o-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: ich sole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2921 51 11 0

– – – –m-Fenylenodiamina, o czystości w masie 99% lub większej i zawierająca: 1% lub mniej wody w masie, 200 mg/kg lub mniej
o-fenylenodiaminy i 450 mg/kg lub mniej p-fenylenodiaminy

30

7

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2921 51 190

– – – – Pozostałe

30

7

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3) w dziale 38 – Produkty chemiczne różne:

pozycje towarowe określone kodami PCN 3815 90 10 0 i 3815 90 90 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3815

Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie Indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3815 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3815 90 10 0

– – Katalizatory składające się z octanu etylotrifenylofosfoniowego w postaci roztworu w metanolu

25

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3815 90 90 0

– – Pozostałe

25

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3815

Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie Indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3815 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3815 90 10 0

– – Katalizatory składające się z octanu etylotrifenylofosfoniowego w postaci roztworu w metanolu

25

7

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3815 90 90 0

– – Pozostałe

25

7

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4) w dziale 84 – Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części:

pozycja towarowa określona kodem PCN 8462 29 98 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8462 29 98 0

– – – – – Pozostałe

szt.

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8462 29 98 0

– – – – – Pozostałe

szt.

30

3

2,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5) w dziale 85 – Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów:

a) pozycja towarowa określona kodem PCN 8502 31 00 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8502 31 00 0

– – Napędzane wiatrem

szt.

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8502 31 00 0

– – Napędzane wiatrem

szt.

30

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b) pozycja towarowa określona kodem PCN 8529 90 88 1 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Sławki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8529 90 88 1

– – – – – – Zespoły do montażu takie, jak mechanizmy kompletne radioodtwarzaczy nawet montowane w korpusie wyrobu, kineskopy nawet nieuzbrojone, obwody drukowane (płytki) kompletne wraz z zamontowanymi elementami i podzespołami mechanicznymi i elektronicznymi, pod warunkiem, że nie są połączone między sobą i pakowane są oddzielnie (SKD)

40

9

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8529 90 88 1

– – – – – – Zespoły do montażu takie, jak mechanizmy kompletne radioodtwarzaczy nawet montowane w korpusie wyrobu, kineskopy nawet nieuzbrojone, obwody drukowane (płytki) kompletne wraz z zamontowanymi elementami i podzespołami mechanicznymi i elektronicznymi, pod warunkiem, że nie są połączone między sobą i pakowane są oddzielnie (SKD)

40

8

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6) w dziale 92 – Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów:

pozycje towarowe określone kodami PCN 9205 10 00 0 i 9205 90 00 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9205

Inne dęte instrumenty muzyczne (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9205 10 00 0

– Instrumenty dęte blaszane

szt.

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9205 90 00 0

– Pozostałe

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autonomiczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9205

Inne dęte instrumenty muzyczne (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9205 10 00 0

– Instrumenty dęte blaszane

szt.

20

12

9,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9205 90 00 0

– Pozostałe

20

12

9,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

§ 2.
1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 kwietnia 2001 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »