reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Obowiązku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się do projektu budowlanego, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego została wydana przed dniem wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowanie niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209 i z 2000r. Nr 51, poz. 617).
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

Załącznik 1. [WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. (poz. 456)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

 

Lp.

Nr normy PN

Tytuł normy PN

Zakres obowiązku stosowania normy

1

2

3

4

1

PN-92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999

Całość normy

2

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Całość normy

3

PN-82/B-02000

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

Całość normy

4

PN-82/B-02001

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

Całość normy

5

PN-82/B-02003

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Całość normy

6

PN-82/B-02004

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

Całość normy

7

PN-86/B-02005

Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

Całość normy

8

PN-80/B-02010

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

Całość normy

9

PN-77/B-02011

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Całość normy

10

PN-87/B-02013

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem

Całość normy

11

PN-88/B-02014

Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

Całość normy

12

PN-86/B-02015

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą

Całość normy

13

PN-B-02025:1999

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - wraz z poprawką PN-B-02025:1999/Ap1:2000

Obowiązująca w zakresie obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

14

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Całość normy

15

PN-B-02151.03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

Całość normy

 

1

2

3

4

16

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

Całość normy - z wyłączeniem zastosowania do oceny wpływu na budynki wstrząsów wywieranych podziemną działalnością górniczą

17

PN-88/B-02171

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Całość normy

18

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

Całość normy

19

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

Całość normy

20

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

Całość normy

21

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Całość normy

22

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

Całość normy

23

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

Całość normy

24

PN-83/B-02482

Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych

Z wyłączeniem załączników

25

PN-90/B-02851

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków

Obowiązujące: p.1.2, p.1.3.1 do 1.3.8, p.2.1do2.7

26

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych - wraz ze zmianą PN-B-02854:1996/A1;1998

Całość normy

27

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

Z wyłączeniem: p.2.6, 2.7 i 3.1

28

PN-89/B-02856

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów

Z wyłączeniem: p.2.3 i 2.4

29

PN-93/B-02862

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1: 1999

Całość normy

30

PN-90/B-02867

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

Całość normy

31

PN-B-02872:1996

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

Całość normy

32

PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Całość normy

 

1

2

3

4

33

PN-B-02874:1996

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999

Całość normy

34

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

Całość normy

35

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-03002/A1:1997

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03002:1999

36

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz ze zmianą PN-B-03002/Az1:2001

Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-87/B-03002 wraz ze zmianą PN-B-03002/A1:1997 do 31 sierpnia 2001 r.

37

PN-88/B-03004

Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

38

PN-83/B-03010

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

39

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Z wyłączeniem rozdziału 4

40

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie

Całość normy

41

PN-81/B-03150.00 do 03

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie

ark.00 z 1981 r.
ark.01 z 1981 r.
ark.02 z 1981 r.
ark.03 z 1981 r. obowiązujące w całości do 30 czerwca 2002 r. alternatywnie z normą PN-B-03150:2000

42

PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości od 1 lipca 2002 r. oraz alternatywnie z normą PN-81/B-03150.00 do 03 do 30 czerwca 2002 r.

43

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

44

PN-93/B-03201

Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

Całość normy

45

PN-B-03202:1996

Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz z poprawką PN-B-03202:1996/Ap1:1999

Całość normy

46

PN-B-03203:2000

Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie

Całość normy

47

PN-79/B-03204

Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieże radiowe i telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

 

1

2

3

4

48

PN-B-03205:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie

Całość normy

49

PN-B-03206:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i wykonanie

Całość normy

50

PN-B-03210:1997

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie - wraz z poprawką PN-B-03210:1997/Ap1:2000

Całość normy

51

PN-83/B-03211

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03211:1999

52

PN-B-03211:1999

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe. Projektowanie i wykonanie

Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-83/B-03211 i normą PN-84/B-06211 do 31 sierpnia 2001 r.

53

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Całość normy

54

PN-84/B-03230

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

55

PN-89/B-03262

Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

56

PN-87/B-03263

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03263:2000

57

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-87/B-03263 do 31 sierpnia 2001 r.

58

PN-84/B-03264

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03264:1999

59

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-84/B-03264 do 31 sierpnia 2001 r.

60

PN-87/B-03265

Elekroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

Całość normy

61

PN-82/B-03300

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe

Całość normy

62

PN-86/B-03301

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe

Całość normy

 

1

2

3

4

63

PN-91/B-03302

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone

Całość normy

64

PN-89/B-03340

Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03340:1999

65

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-89/B-03340 do 31 sierpnia 2001 r.

66

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m sześciennych

Całość normy

67

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3

Całość normy

68

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

Całość normy

69

PN-84/B-06211

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania

Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03211:1999

70

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Obowiązująca całkowicie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych

71

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Całość normy

72

PN-91/B-94340

Zsyp na odpady

Całość normy

73

PN-87/C-96001

Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej

Całość normy

74

PN-86/E-05003.01 do 04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Obowiązujące całkowicie:
ark. 01 z 1986 r.,
ark. 02 z 1986 r.,
ark. 03 z 1989 r.,
ark. 04 z 1992 r.

75

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

Całość normy

76

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

W zakresie linii elektroenergetycznych z przewodami izolowanymi należy stosować normę PN-75/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

77

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Z wyłączeniem p.2.3.3

 

1

2

3

4

78

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

Całość normy

79

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Całość normy

80

PN-IEC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania

Całość normy

81

PN-IEC 364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Obowiązujące całkowicie arkusze PN-IEC: 364-4-481:1994 364-703:1993

82

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Obowiązujący arkusz PN-IEC 60364-1:2000 z wyłączeniem p. 11.4. Obowiązujące całkowicie arkusze PN-IEC: 60364-3:2000

 

 

 

60364-4-41:2000

 

 

 

60364-4-42:1999

 

 

 

60364-4-43:1999

 

 

 

60364-4-442:1999

 

 

 

60364-4-443:1999

 

 

 

60364-4-45:1999

 

 

 

60364-4-46:1999

 

 

 

60364-4-47:1999

 

 

 

60364-4-473:1999

 

 

 

60364-4-482:1999

 

 

 

60364-5-51:2000

 

 

 

60364-5-53:2000

 

 

 

60364-5-537:1999

 

 

 

60364-5-54:1999

 

 

 

60364-5-56:1999

 

 

 

60364-6-61:2000

 

 

 

60364-7-701:1999

 

 

 

60364-7-702:1999

 

 

 

60364-7-704:1999

 

 

 

60364-7-705:1999

 

 

 

60364-7-707:1999

 

 

 

60364-7-708:1999

83

PN-ISO 9836:1997

Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Obowiązujący p. 5.2.2., dla obliczenia wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego

84

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Całość normy

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 maja 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama