| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 lipca 2001 r.

w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pracownicy jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwani dalej „kontrolerami”, na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymację służbową.

2. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia kontrolerów wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

§ 3.
Legitymację służbową wystawia Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
§ 4.
Legitymacji służbowej nie wolno:

1) odstępować innej osobie,

2) wywozić za granicę,

3) przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 5.
Legitymacja służbowa podlega wymianie w razie:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) upływu okresu ważności.

§ 6.
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej kontroler jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który zleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz unieważnia legitymację służbową.

2. Na podstawie przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Informacji Finansowej podejmuje decyzję o wystawieniu nowej legitymacji służbowej.

§ 7.
Kontroler jest zobowiązany zdeponować legitymację służbową u dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1, w przypadku:

1) wyjazdu za granicę,

2) otrzymania urlopu innego niż wypoczynkowy na okres przekraczający 14 dni,

3) zawieszenia w czynnościach służbowych.

§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 lipca 2001 r. (poz. 835)

infoRgrafika

Legitymacja jest dwustronnie zadrukowana siatką giloszową w kolorze jasnoniebieskim, zafoliowana, złożona wzdłuż krótszego boku:

- orzeł koloru czarnego,

- napisy koloru czarnego,

- zaznaczone miejsce na fotografię.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 sierpnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »