reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

Na podstawie art. 17 § 1—3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych (Dz. U. Nr 66, poz. 672) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1:

— lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Płocku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, Sądów Rejonowych w Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie i odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce,”

— lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej i odwołania od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce,”

b) w pkt 24:

— lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”

— skreśla się lit. c),

c) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

„29a) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) w Sądzie Okręgowym w Toruniu:

a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku,”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

— w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,”

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ostrołęce i Przasnyszu,

b) w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku i Wyszkowie,”

c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

— w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie,”

d) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) w Sądzie Rejonowym w Lipnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lipnie i Rypinie,

b) w Sądzie Rejonowym we Włocławku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Radziejowie i Włocławku,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama