REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
§ 2.
Do zakresu działania wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej w granicach zadań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy należą w szczególności:

1) oficera inspekcyjnego garnizonu i jego pomocnika:

a) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego oraz przepisów porządkowych przez żołnierzy na terenie garnizonu,

b) przyjmowanie zawiadomień o przypadkach naruszeń dyscypliny wojskowej i porządku publicznego oraz przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach publicznych,

c) decydowanie o dalszym postępowaniu wobec doprowadzanych żołnierzy, którzy naruszyli dyscyplinę wojskową lub porządek publiczny, albo przepisy porządkowe obowiązujące w miejscach publicznych,

d) zatrzymywanie oraz osadzanie w izbie zatrzymań doprowadzanych żołnierzy, którzy rażąco naruszają dyscyplinę wojskową albo porządek publiczny, jeżeli zachodzi obawa ich ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śladów czynu lub nie można ustalić ich tożsamości albo znajdują się w miejscu publicznym pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego, albo też gdy zatrzymanie jest niezbędne do niezwłocznego przywrócenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego,

e) decydowanie o użyciu środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, niezbędnych do utrzymania wśród żołnierzy dyscypliny wojskowej i porządku publicznego,

f) decydowanie o sposobie postępowania w przypadku zamachu na ochraniane obiekty wojskowe,

g) kontrolowanie żołnierzy pełniących służbę garnizonową, patrolową, konwojową i asystencyjną,

h) udawanie się na miejsce zdarzenia w przypadkach wymagających osobistej interwencji,

i) współdziałanie z Żandarmerią Wojskową, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei i innymi organami porządkowymi w przypadkach naruszenia przez żołnierzy dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego na terenie garnizonu,

2) komendanta i profosa wojskowego aresztu dyscyplinarnego oraz izby zatrzymań:

a) przyjmowanie i zwalnianie z aresztu oraz izby zatrzymań żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie karą aresztu i zatrzymanych oraz prowadzenie ich ewidencji,

b) przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do aresztu lub izby zatrzymań oraz rzeczy osobistych żołnierzy, złożonych w depozyt,

c) nadzorowanie odbywania przez żołnierzy kary aresztu i zatrzymania,

d) decydowanie o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w stosunku do żołnierzy osadzonych w areszcie oraz izbie zatrzymań,

e) utrzymywanie izby zatrzymań,

3) dowódcy i żołnierzy warty garnizonowej:

a) ochrona i obrona obiektów wojskowych,

b) wystawianie posterunków honorowych,

4) dowódcy i żołnierzy pododdziału alarmowego:

a) doraźna ochrona i obrona obiektów wojskowych,

b) udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

c) interwencja w przypadku naruszenia dyscypliny wojskowej albo szczególnego zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przez żołnierzy na terenie garnizonu,

5) dowódcy i żołnierzy patroli:

a) kontrolowanie przestrzegania przez żołnierzy dyscypliny wojskowej i porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów porządkowych w miejscach publicznych,

b) interweniowanie wobec żołnierzy naruszających dyscyplinę wojskową lub porządek publiczny albo przepisy porządkowe obowiązujące w miejscach publicznych,

c) zatrzymywanie oraz doprowadzanie do oficera inspekcyjnego garnizonu żołnierzy, którzy rażąco naruszają dyscyplinę wojskową albo porządek publiczny, jeżeli zachodzi obawa ich ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śladów czynu lub nie można ustalić ich tożsamości albo znajdują się w miejscu publicznym pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego, albo też gdy zatrzymanie jest niezbędne do niezwłocznego przywrócenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego,

d) zabezpieczenie uroczystości państwowych i wojskowych,

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez dowódcę (komendanta) garnizonu,

6) dowódcy i żołnierzy konwojów i asyst:

a) doprowadzanie żołnierzy z miejsca ich zatrzymania do jednostki wojskowej,

b) ochrona przewożonych osób, mienia, środków płatniczych i dokumentów,

c) zapewnienie bezpieczeństwa osobie wykonującej czynności egzekucyjne, porządku w miejscu wykonywania tych czynności oraz udzielenie pomocy przy ich wykonywaniu.

§ 3.
Służba garnizonowa wykonuje zadania, o których mowa w § 2, na terenie garnizonu, z wyłączeniem terenów jednostek wojskowych rozmieszczonych w tym garnizonie, w których jest wyznaczona służba wewnętrzna.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA