REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1855

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
§ 2.
Do zakresu działania oficera dyżurnego jednostki wojskowej i jego pomocnika należy:

1) kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny wojskowej przez żołnierzy na terenie jednostki wojskowej,

2) decydowanie co do dalszego postępowania wobec żołnierzy, którzy naruszyli porządek i dyscyplinę wojskową,

3) decydowanie o użyciu środków niezbędnych do utrzymania wśród żołnierzy porządku i dyscypliny wojskowej,

4) decydowanie o sposobie postępowania w przypadku zamachu na obiekty jednostki wojskowej,

5) kontrolowanie pełnienia służby wewnętrznej przez wyznaczonych do niej żołnierzy,

6) kontrolowanie żołnierzy wykonujących zadania służby patrolowej, konwojowej, asystencyjnej oraz pododdziałów regulacji ruchu.

§ 3.
Do zakresu działania komendanta i profosa izby zatrzymań jednostki wojskowej należy:

1) przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań żołnierzy osadzonych oraz prowadzenie ich ewidencji,

2) przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu żołnierzy w izbach zatrzymań oraz rzeczy osobistych żołnierzy, złożonych do depozytu,

3) nadzorowanie osadzonych żołnierzy.

§ 4.
Do zakresu działania warty wewnętrznej jednostki wojskowej należy ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej oraz wystawianie posterunków honorowych.
§ 5.
Do zakresu działania pododdziału alarmowego jednostki wojskowej należy:

1) doraźna ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej,

2) udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

3) interweniowanie w przypadku naruszenia porządku lub dyscypliny wojskowej albo szczególnego zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przez żołnierzy na terenie jednostki wojskowej.

§ 6.
Do zakresu działania wojskowych organów porządkowych, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, należy w zakresie służby:

1) patrolowej:

a) kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny wojskowej,

b) interweniowanie w przypadku naruszenia porządku lub dyscypliny wojskowej,

c) zabezpieczanie uroczystości państwowych i wojskowych na terenie jednostki wojskowej,

d) wykonywanie innych zadań nakazanych przez dowódcę jednostki wojskowej,

2) konwojowej:

a) doprowadzanie żołnierzy z miejsca ich zatrzymania do jednostki wojskowej,

b) ochrona przewożonych osób, mienia, środków płatniczych i dokumentów,

3) asystencyjnej – wykonywanie czynności określonych w odrębnych przepisach.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA