reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw przeciwko mieniu wojskowemu i obrotowi gospodarczemu mieniem wojskowym, przestępstw skarbowych, a także zasady przyznawania nagród dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych przestępstw, organy właściwe w sprawach gospodarowania tymi środkami i ich przeznaczenia oraz sposób ewidencjonowania.
§ 2.
1. Środki, o których mowa w § 1, przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu znajduje się Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, w terminie odprowadzenia na dochody budżetowe pozostałej części wpływów pochodzących z przepadku rzeczy.

2. Dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 1, zawiadamia pisemnie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przekazaniu środków.

3. Podstawą ustalenia kwoty środków finansowych, która podlega przekazaniu na rzecz Żandarmerii Wojskowej, jest wykaz przedmiotów dołączony do orzeczenia sądowego o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

§ 3.
1. Uzyskane przez Żandarmerię Wojskową środki finansowe przeznacza się w wysokości do 50% na nagrody dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw, o których mowa w § 1, a pozostałą część środków przeznacza się na zakup towarów i usług w celu usprawnienia funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej.

2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, dysponuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

§ 4.
1. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1, przyznaje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

2. Nagrody przyznaje się nie wcześniej niż po faktycznym uzyskaniu przez jednostkę wojskową, o której mowa w § 2 ust. 1, środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy orzeczonej w konkretnej sprawie.

3. Wyróżnienie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej nagrodami stwierdza się w rozkazie.

§ 5.
Ewidencja przestępstw przeciwko mieniu wojskowemu i przestępstw skarbowych oraz przekazanych środków prowadzona jest w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama