REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sądy – wojskowe sądy garnizonowe, wojskowe sądy okręgowe i Izbę Wojskową Sądu Najwyższego,

2) prokuratury – wojskowe prokuratury garnizonowe, wojskowe prokuratury okręgowe i ich ośrodki zamiejscowe oraz Naczelną Prokuraturę Wojskową,

3) sędziowie – sędziów, asesorów, ławników w sądach wojskowych,

4) prokuratorzy – prokuratorów i asesorów prokuratur wojskowych,

5) policja sądowa – żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności policji sądowej w sądach i prokuraturach.

§ 2.
Zadania policji sądowej, które polegają na:

1) ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur,

2) ochronie życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości,

3) wykonywaniu zarządzeń porządkowych sądu, wydanych w celu utrzymania powagi sądu,

4) ochronie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia

– wykonuje się poprzez:

a) wystawienie posterunków kontrolno-ochronnych,

b) kontrolę osób wchodzących do sądów i prokuratur oraz sprawdzanie wnoszonych przedmiotów,

c) pełnienie służby w salach rozpraw i w pomieszczeniach prokuratur,

d) osobistą ochronę sędziów i prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości,

e) usuwanie z pomieszczeń sądów i prokuratur osób naruszających powagę sądu lub zakłócających porządek publiczny.

§ 3.
1. Policję sądową powołuje komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej na wniosek prezesa sądu wojskowego lub szefa prokuratury wojskowej.

2. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej każdorazowo w rozkazie dziennym wyznacza żołnierzy do wykonania zadań policji sądowej, określa im szczegółowe zadania, wyposażenie oraz czas pełnienia służby.

3. Policja sądowa w trakcie wykonywania zadań służbowych realizuje polecenia prezesa sądu wojskowego lub szefa prokuratury wojskowej.

§ 4.
1. Prezesi sądów i szefowie prokuratur wojskowych kierują do właściwego terytorialnie komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej wnioski o wyznaczenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do realizacji zadań policji sądowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być przekazany do komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności i zawierać:

1) termin realizacji czynności,

2) proponowany skład policji sądowej,

3) zakres wykonywanych czynności,

4) informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach i prokuraturach.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może być skrócony.

§ 5.
Prezesi sądów i szefowie prokuratur udostępniają i utrzymują pomieszczenia niezbędne dla policji sądowej.
§ 6.
Policja sądowa w zakresie wykonywania zadań współdziała z pracownikami sądów i prokuratur oraz ze Służbą Więzienną poprzez stałą wymianę informacji dotyczących:

1) bezpieczeństwa sądów i prokuratur,

2) możliwych zagrożeń życia i zdrowia sędziów i prokuratorów,

3) warunków bezpieczeństwa podczas konwojowania szczególnie niebezpiecznych przestępców,

4) sposobu wykonywania zadań policji sądowej.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA