| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 października 2002 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się sądy grodzkie {wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach, w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Żorach;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wieliczce;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Nowym Tomyślu;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku, w Sądzie Rejonowym we Włocławku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1160 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 761).

§ 2.
Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Bytowie;

2) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej;

3) w Sądzie Rejonowym w Ełku;

4) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;

5) w Sądzie Rejonowym w Lesznie;

6) w Sądzie Rejonowym w Limanowej;

7) w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;

8) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;

9) w Sądzie Rejonowym w Słupsku;

10) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;

11) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;

12) w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich;

13) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli;

14) w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.

§ 3.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1160 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 761) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”,”,

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec–Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,”

2) w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”

3) w ust. 6:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdańska,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Gdańska,

2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdynia oraz gminy Kosakowo,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Gdynia oraz gminy Kosakowo,”,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Kwidzyn oraz gmin: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sztumie dla gmin: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum,

6) w Sądzie Rejonowym w Malborku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim dla miasta Krynica Morska oraz gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w Sądzie Rejonowym w Wejherowie – trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Wejherowo oraz gmin: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin Krokowa i Puck,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Rumi dla miast Reda i Rumia;”

4) w ust. 7:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”

5) w ust. 8 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”

6) w ust. 11:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”,

b) w pkt 6 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru części miasta Katowice-Zachód w granicach przebiegających od granicy miasta Chorzów, wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic do węzła kolejowego w Śródmieściu, następnie do węzła kolejowego, torami do ulicy Chorzowskiej, dalej ulicą Chorzowską do Ronda im. Gen. Ziętka, dalej ulicą Roździeńskiego do skrzyżowania z ulicą Murckowską, dalej ulicą Murckowską do skrzyżowania z aleją Górnośląską, a następnie aleją Górnośląską do Ronda Mikołowskiego, dalej od Ronda Mikołowskiego ulicami: Mikołowską, Brynowską, Tadeusza Kościuszki, następnie rzeką Ślepiotką w stronę Rudy Śląskiej do ulicy Owsianej, ulicą Owsianą do granic miasta z Mikołowem, Rudą Śląską i Chorzowem,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru części miasta Katowice obejmującej obszar w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla części miasta w granicach Centrum-Zachód, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta Katowice z miastami: Sosnowiec, Mysłowice, Tychy, Mikołów i Chorzów,”,

c) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”

7) w ust. 12 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z całego obszaru właściwości Sądu,”

8) w ust. 14:

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Krzeszowicach dla gmin Krzeszowice i Zabierzów,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – dwa wydziały – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Niepołomicach dla gmin Kłaj i Niepołomice,”,

c) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze i Olkusz,”

9) w ust. 17:

a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Lublina,”,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki dla miast Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gmin: Borki, Czemierniki, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń,”

10) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

18. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

1) w Sądzie Rejonowym w Łomży – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Łomża oraz gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Kolnie dla miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl;”

11) w ust. 19:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu – trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Rusiec, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pajęcznie dla gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wieruszowie dla gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów,”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”

12) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

20. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

1) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Limanowej – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Zakopanem – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”

13) w ust. 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Ełku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Olecku dla gmin: Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,”

14) w ust. 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Nysie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,”

15) w ust. 23:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała i Przasnysz,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Makowie Mazowieckim dla miasta Maków Mazowiecki oraz gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”

16) w ust. 26:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”

17) w ust. 27 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy;”

18) w ust. 28 w pkt 6 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Rzeszowa,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,”

19) w ust. 29 w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”

20) w ust. 30:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Bytowie – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Miastku dla gmin Miastko i Trzebielino,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Słupsku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 3 i 5 ustawy;”

21) w ust. 32 w pkt 7 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Szczecina oraz spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy z obszaru gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Policach – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3–5 ustawy z obszaru gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,”

22) w ust. 33:

a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”,

b) w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”

23) w ust. 35:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy;”

24) w ust. 36 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy,”

25) w ust. 37 pkt 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

7) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

8) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz,”

26) w ust. 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek;”.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2002 r., z wyjątkiem przepisów:

1) § 1 pkt 1–3 i pkt 5, § 2 pkt 8 i pkt 11, § 3 pkt 1–11 lit. a, pkt 14–15 lit. a, pkt 17–18, pkt 21–22 lit. a, pkt 23 lit. b – pkt 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) § 1 pkt 4, § 3 pkt 16 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »