REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2047

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) stanowiska personelu dyplomatyczno-konsularnego, stanowiska personelu pomocniczego i stanowiska personelu obsługi, a także stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej obsadzane w drodze konkursu;

3) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby zagranicznej – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku służby zagranicznej – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego w ramach personelu dyplomatyczno-konsularnego – określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej są stanowiska:

1) dyrektora generalnego służby zagranicznej;

2) dyrektora departamentu (komórki równorzędnej);

3) zastępcy dyrektora departamentu (komórki równorzędnej);

4) kierownika placówki zagranicznej;

5) zastępcy kierownika placówki zagranicznej;

6) kierownika wydziału ekonomiczno-handlowego placówki zagranicznej;

7) kierownika wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego;

8) kierownika administracyjno-finansowego placówki zagranicznej.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz stanowisko kierownika placówki zagranicznej – Instytutu Polskiego są obsadzane w drodze konkursu.

§ 3.
Do dnia 31 grudnia 2003 r. członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego otrzymują dodatek służby zagranicznej, obliczony przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości dodatku służby zagranicznej, w wysokości 0,1.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2047)STANOWISKA W SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2047)

Załącznik nr 1

STANOWISKA W SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Członkowie korpusu służby cywilnej

Stanowiska kierownicze w

dyrektor generalny służby zagranicznej

służbie zagranicznej

dyrektor departamentu (komórki równorzędnej)

 

zastępca dyrektora departamentu (komórki równorzędnej)

 

kierownik placówki zagranicznej

 

zastępca kierownika placówki zagranicznej

 

kierownik wydziału ekonomiczno-handlowego placówki zagranicznej

 

kierownik wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego

 

kierownik administracyjno-finansowy placówki zagranicznej

Stanowiska personelu

ambasador tytularny

dyplomatyczno-konsularnego

radca-minister

 

I radca

 

radca

 

I sekretarz

 

II sekretarz

 

III sekretarz

 

attaché

Stanowiska personelu

główny księgowy resortu

pomocniczego

główny specjalista do spraw legislacji

 

 

 

starszy radca ministra

 

radca generalny

 

naczelnik wydziału

 

radca ministra

 

główny księgowy

 

główny specjalista

 

audytor wewnętrzny

 

radca prawny

 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

kierownik kancelarii tajnej

 

 

 

starszy ekspert

 

ekspert

 

starszy specjalista

 

starszy programista

 

specjalista

 

programista

 

specjalista do spraw legislacji

 

starszy inspektor

 

referendarz

 

referent prawny

 

 

 

inspektor

 

podreferendarz

 

starszy księgowy

 

starszy referent

 

księgowy

 

referent

 

sekretarz ministra (sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego służby zagranicznej, kierownika placówki, innych członków personelu dyplomatyczno-konsularnego zajmujących stanowisko kierownicze w służbie zagranicznej)

 

Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej

 

 

Stanowiska personelu obsługi tworzone w placówkach zagranicznych

sekretarz

kierownik kancelarii

kancelista

intendent

 

kierowca

 

kierowca-intendent

 

tłumacz

 

rzeczoznawca

 

radiooperator

 

kasjer

 

maszynistka

 

informator

 

telefonista

 

recepcjonista

 

technik

 

mechanik

 

archiwista

 

woźny

 

ogrodnik

 

palacz

 

rzemieślnik

 

magazynier

 

sprzątaczka

 

Załącznik 2. [MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

Stanowisko

Mnożnik

Stanowiska personelu

ambasador tytularny

od 0,604 do 9,85

dyplomatyczno-konsularnego

radca-minister

 

 

I radca

 

 

radca

 

 

I sekretarz

 

 

II sekretarz

 

 

III sekretarz

 

 

attaché

 

Stanowiska personelu

główny księgowy resortu

od 0,604 do 9,630

pomocniczego

główny specjalista do spraw legislacji

 

 

 

 

 

starszy radca ministra

od 0,540 do 7,154

 

radca generalny

 

 

naczelnik wydziału

 

 

radca ministra

 

 

główny księgowy

 

 

główny specjalista

 

 

audytor wewnętrzny

 

 

radca prawny

 

 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

kierownik kancelarii tajnej

 

 

 

 

 

starszy ekspert

od 0,476 do 4,340

 

ekspert

 

 

starszy specjalista

 

 

starszy programista

 

 

specjalista

 

 

programista

 

 

specjalista do spraw legislacji

 

 

starszy inspektor

 

 

referendarz

 

 

referent prawny

 

 

 

 

 

inspektor

od 0,462 do 2,713

 

podreferendarz

 

 

starszy księgowy

 

 

starszy referent

 

 

księgowy

 

 

referent

 

 

sekretarz ministra (sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego służby zagranicznej, kierownika placówki, innych członków personelu dyplomatyczno-konsularnego zajmujących stanowisko kierownicze w służbie zagranicznej)

 

 

Stanowiska personelu obsługi

sekretarz

od 0,462 do 2,500

tworzone w placówkach

kierownik kancelarii

 

zagranicznych

kancelista

 

 

intendent

 

 

kierowca

 

 

kierowca-intendent

 

 

tłumacz

 

 

rzeczoznawca

 

 

radiooperator

 

 

kasjer

 

 

maszynistka

 

 

informator

 

 

telefonista

 

 

recepcjonista

 

 

technik

 

 

mechanik

 

 

archiwista

 

 

woźny

 

 

ogrodnik

 

 

palacz

 

 

rzemieślnik

 

 

magazynier

 

 

sprzątaczka

 

 

Załącznik 3. [MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

Stanowisko

Mnożnik

ambasador tytularny

od 1,1 do 1,25

radca-minister

od 0,9 do 1,0

I radca

od 0,75 do 0,85

radca

od 0,6 do 0,7

I sekretarz

od 0,5 do 0,55

II sekretarz

od 0,4 do 0,45

III sekretarz

od 0,3 do 0,35

attaché

0,23

 

Załącznik 4. [MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU Z TYTUŁU ZAJMOWANIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W RAMACH PERSONELU DYPLOMATYCZNO-KONSULARNEGO]

Załącznik nr 4

MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU Z TYTUŁU ZAJMOWANIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W RAMACH PERSONELU DYPLOMATYCZNO-KONSULARNEGO

Stanowisko

Mnożnik

dyrektor generalny służby zagranicznej

od 1,3 do 1,5

dyrektor departamentu (komórki równorzędnej)
kierownik placówki zagranicznej

od 1,05 do 1,25

zastępca dyrektora departamentu (komórki równorzędnej)

od 0,5 do 1,0

zastępca kierownika placówki zagranicznej
kierownik wydziału ekonomiczno-handlowego placówki zagranicznej

od 0,25 do 0,75

kierownik wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego
kierownik administracyjno-finansowy placówki zagranicznej

od 0,1 do 0,65

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA