| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych, należnego w związku z utratą – nabytego w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. – prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3).

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy różnicy podatku obliczonej zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 2.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do podatników, którzy przed upływem pięciu lat od dnia nabycia przeniosą własność lub dokonają zmiany choćby w części przeznaczenia nieodpłatnie nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. środków trwałych, zaliczanych do infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych (elektrycznych i gazowych), wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, jeżeli przeniesienie własności lub zmiana przeznaczenia tych środków trwałych jest następstwem realizacji programu restrukturyzacyjnego przyjętego przez Radę Ministrów, obejmującego tych podatników.
§ 3.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie w przypadku przeniesienia własności lub zmiany przeznaczenia środków trwałych, o których mowa w § 2, w okresie od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16. poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 grudnia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »