REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2085

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia;

2) zakres informacji podlegającej zgłoszeniu;

3) formę zgłoszenia.

§ 2.
Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Zgłoszenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w formie pisemnej, podając następujące dane:

1) numer rozpoznawczy towaru niebezpiecznego i jego nazwę – zgodnie z umową ADR;

2) numer klasy oraz, o ile występuje numer grupy pakowania, numer podklasy oraz literę grupy zdolności – zgodnie z umową ADR;

3) ilość towaru i sposób jego przewozu – odpowiednio w cysternie, luzem lub w sztukach przesyłki;

4) planowane miejsce i czas rozpoczęcia przewozu;

5) planowaną trasę przewozu;

6) odpowiednio imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres przewoźnika, nadawcy i odbiorcy towaru.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA ZGŁOSZENIU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 2085)

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA ZGŁOSZENIU

Klasa

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega zgłoszeniu

2

gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC, TOC, przewożone w cysternach o pojemności większej niż 3000 litrów

3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 i 8

towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternach o pojemności większej niż 3000 litrów

5.2

towary przewożone w cysternach

6.2

towary o numerach UN 2814 i 2900 należące do grup narażenia 3 lub 4

7

sztuki przesyłki typu B(U) zawierające materiał promieniotwórczy o łącznej aktywności większej niż 1014 Bq

 

sztuki przesyłki typu B(M)

 

sztuki przesyłki zawierające materiały rozszczepialne, jeżeli suma wskaźników bezpieczeństwa krytycznościowego przewożonych sztuk przesyłki przekracza 50

 

wypalone paliwo jądrowe

 

materiały promieniotwórcze przewożone w specjalnych warunkach

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA