| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdańsk wchodzą:

1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy do Gdańska-Nowego Portu:

– odcinek od pławy NP do pary pław N1–N2, o długości 2,5 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N1–N2 do pary pław N5–N6, o długości 2,2 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N5–N6 (w linii nabieżnika Brzeźno) do pary pław N7–N8, o długości 0,96 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N7–N8 (w linii nabieżnika Westerplatte) do trawersu prawego i lewego światła wejściowego, o długości 1,7 km, szerokości w dnie 150 m i głębokości technicznej 12,0 m,

b) tor podejściowy do Portu Północnego od pary pław P1–P2 do trawersu prawego i lewego światła wejściowego, o długości 6,3 km, szerokości w dnie 350 m i głębokości technicznej 17,0 m,

c) tor wejściowy na Wisłę Śmiałą, o długości 0,8 km, szerokości w dnie 45 m i głębokości technicznej 4,5 m;

2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron zachodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 64,5 m,

b) falochron wschodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 745 m,

c) umocnienie brzegowe Półwyspu Westerplatte o długości 400 m,

d) północny falochron brzegowy Portu Północnego o długości 1080 m,

e) wschodni falochron brzegowy Portu Północnego o długości 800 m,

f) północny falochron półwyspowy Portu Północnego o długości 1150 m,

g) falochron północny wyspowy Portu Północnego o długości 1550 m,

h) falochron wschodni wyspowy Portu Północnego o długości 650 m,

i) falochron brzegowy baz „Rudoportu” i „Europortu” o długości 586 m,

j) ostroga zachodnia o długości 160 m (ujście Wisły Śmiałej),

k) falochron wschodni o długości 520 m (ujście Wisły Śmiałej);

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy na lądzie (nabieżniki świetlne) – 6 szt.,

b) znaki i światła nawigacyjne – 17 szt.,

c) dalby świetlne – 3 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 35 szt.,

b) pławy nieświecące – 13 szt.,

c) pławy nieświecące zimowe – 14 szt.;

5) latarnie morskie: Jarosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo. Rozewie, Jastarnia, Hel, Gdańsk, Krynica Morska;

6) radiolatarnie morskie: Jarosławiec, Łeba, Rozewie, Hel;

7) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 1,3 km2 i głębokości od 8,5 m do 10,3 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,45 km2 i głębokości od 11,0 m do 15,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 1,4 km2 i głębokości od 13,3 m do 15,5 m,

d) kotwicowisko nr 4 o powierzchni 9,6 km2 i głębokości od 17,4 m do 31,0 m,

e) kotwicowisko nr 5 o powierzchni 9,45 km2 i głębokości od 22,0 m do 35,0 m;

8) system morskich stacji referencyjnych „Differential Global Positioning System”, zwany dalej „DGPS-RTK”

9) zintegrowany system nadzoru i kontroli ruchu statków „Vessel Traffic Senvice”, zwany dalej „VTS”

10) system radiowy monitorowania stałych i pływających znaków nawigacyjnych;

11) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

12) zintegrowany system trałowo-hydrograficzny „FANSWEEP”

13) zestaw laserowy „POLARTRACK”

14) system monitorowania ruchu statków na wejściu do portu – CCTV.

§ 2.
W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdynia wchodzą:

1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy od pławy GD do pary pław G1–G2, o długości 4,4 km,

b) tor wodny od pary pław G1–G2 do linii łączącej główki wejścia głównego, o długości 2,75 km, szerokości w dnie 150 m i głębokości technicznej 14,1 m,

c) podejście do wejścia południowego, o głębokości technicznej 9,1 m,

d) podejście do Basenu Żeglarskiego, o głębokości technicznej 3,5 m;

2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron południowy Basenu Żeglarskiego o długości 190,8 m,

b) falochron wschodni Basenu Żeglarskiego o długości 162 m,

c) Nabrzeże Beniowskiego o długości 265 m i głębokości technicznej 7,0 m,

d) falochron główny wschodni – część południowa o długości 2 014,2 m,

e) falochron główny wschodni – część północna wyspowa o długości 18,4 m;

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy na lądzie (nabieżnik świetlny) – 2 szt.,

b) znaki i światła nawigacyjne – 17 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 6 szt.,

b) pławy nieświecące – 3 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 3 szt.;

5) latarnie i radiolatarnie morskie, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6;

6) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 5,9 km2 i głębokości od 9,0 m do 16,0 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,9 km2 i głębokości od 14,0 m do 25,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 3,2 km2 i głębokości od 26,5 m do 31,0 m;

7) system referencyjny „DGPS-RTK”

8) system „VTS”

9) geodezyjny zestaw pomiarowy „TOTAL STATION”

10) system radiowy monitorowania stałych i pływających znaków nawigacyjnych;

11) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

12) system monitorowania ruchu statków na wejściu do portu – CCTV.

§ 3.
W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów Świnoujście i Szczecin wchodzą:

1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy do Świnoujścia z morza pełnego do pławy N1 o długości 18,4 km, szerokości w dnie 240 m i głębokości technicznej 14,5 m,

b) tor podejściowy północny do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej o długości 32,0 km (licząc od główek falochronu w kierunku północnym), o szerokościach: 180 m – od km 0,00 do km 16,3; 200 m – od km 16,3 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 32,0 i głębokości technicznej 14,3 m,

c) podejściowy tor wodny Świnoujście – Szczecin o długości 67,7 km (licząc od główek falochronu w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m – od km 0,0 do km 1,8; od 160 m do 130 m – od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m – od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m – od km 2,7 do km 5,5; 90 m – od km 5,5 do km 30,0; 150 m – od km 30,0 do km 35,5 oraz 90 m – od km 35,5 do km 67,7 i głębokościach technicznych: 14,3 m – od km 0,0 do km 3,1; 13,0 m – od km 3,1 do km 3,3; 11,4 m– od km 3,3 do km 3,7; 10,5 m – od km 3,7 do km 67,7,

d) Kanał Grabowski o długości 0,45 km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90 m i głębokości technicznej 10,5 m,

e) Odra Zachodnia o długości 1800 m (licząc od obrotnicy na wysokości Kanału Dębickiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), szerokości 80 m i głębokości technicznej 7,0 m;

2) falochrony zewnętrzne w Porcie Świnujście:

a) falochron wschodni o długości 1490 m,

b) falochron zachodni o długości 500 m;

3) stałe znaki nawigacyjne na redzie Portów Świnoujście i Szczecin – stawy na lądzie – 3 szt. (w tym 2 stawy nabieżnikowe);

4) pływające oznakowania nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 17 szt.,

b) pławy nieświecące – 1 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 4 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 7 szt.;

5) latarnie morskie Świnoujście, Kikut, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo;

6) radiolatarnie morskie Świnoujście i Dziwnów;

7) kotwicowiska na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a) kotwicowisko nr 1A o powierzchni 7,37 km2 i głębokości od 10,0 m do 10,8 m,

b) kotwicowisko nr 1B o powierzchni 18,83 km2 i głębokości od 9,0 m do 11,8 m,

c) kotwicowisko nr 2A o powierzchni 14,59 km2 i głębokości od 12,0 m do 13,4 m,

d) kotwicowisko nr 2B o powierzchni 8,55 km2 i głębokości od 12,6 m do 13,9 m,

e) kotwicowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km2 i głębokości od 13,4 m do 13,8 m,

f) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km2 i głębokości od 16,2 m do 18 m;

8) stałe znaki nawigacyjne na podejściowym torze wodnym Świnoujście–Szczecin:

a) stawy na lądzie – 52 szt. (w tym 24 stawy nabieżnikowe),

b) stawy na wodzie – 15 szt. (w tym 8 staw Bram Torowych, 4 stawy nabieżnikowe i 3 stałe znaki),

c) dalby świetlne – 43 szt.,

d) dalby nieświecące – 1 szt.,

e) światła sektorowe na lądzie – 4 szt.,

f) światła sektorowe na wodzie – 1 szt.;

9) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 26 szt.,

b) pławy nieświecące – 31 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 12 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 5 szt.;

10) punkty kontroli ruchu statków – 3 obiekty (punkt obserwacyjny Świnoujście, punkt obserwacyjny Police i punkt obserwacyjny Karsibórz);

11) stacje nautyczne – 6 obiektów;

12) umocnienia brzegowe:

a) Kanał Mieliński od km 5,0 do km 9,0:

– brzeg wschodni o długości 3550 m,

– brzeg zachodni o długości 2100 m,

b) ostroga palisadowa na połączeniu Starej Świny z Kanałem Piastowskim o długości 300 m,

c) Kanał Piastowski od km 5,9 do km 16,38:

– brzeg wschodni o długości 6880 m,

– brzeg zachodni o długości 6880 m,

d) wyspa Chełminek:

– ostroga północna o długości 48,4 m,

– umocnienia brzegowe o długości 620 m,

– ostroga południowa o długości 72 m;

13) kotwicowiska:

a) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,63 km2 i głębokości od 5,6 m do 6,2 m,

b) kotwicowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km2 i głębokości od 4,8 m do 6,6 m,

c) kotwicowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 10,2 m do 12,0 m,

d) kotwicowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 7,0 m do 8,0 m;

14) pola refulacyjne przy podejściowym torze wodnym Świnoujście–Szczecin:

a) pole „A” – na km 8,77 o powierzchni 23 ha, wraz z przystanią refulacyjną składającą się z 5 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych,

b) pole „D” – na km 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanią składającą się z 6 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

c) pole „Chełminek” – na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych,

d) pole „Mańków” – na km 44,0 o powierzchni 141 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

e) pole „Ostrów Grabowski” – od km 64,7 do km 66,0 o powierzchni 65,1 ha,

f) pole „Dębina” – od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha;

15) obrotnice:

a) w Porcie Świnoujście – na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 370 m i głębokości 11,0 m),

b) w Porcie Świnoujście – na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 320 m i głębokości 11,4 m),

c) na wysokości Polic – na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400 m i osi dłuższej o długości 850 m),

d) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego – o średnicy 280 m i głębokości 10,5 m,

e) na Przekopie Mieleńskim z rzeką Parnicą o średnicy 300 m i głębokości 10,5 m;

16) system referencyjny „DGPS-RTK”

17) system „VTS”

18) system radiowy monitorowania stałych i pływających znaków nawigacyjnych;

19) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi i stacjami transformatorowymi;

20) system synchronizacji świateł nawigacyjnych;

21) system radionawigacyjny „SYLEDIS”

22) system nawigacyjny „FALCON”

23) system oświetlenia brzegowego (6 świateł – falochron wschodni Portu Świnoujście i 92 światła – Kanał Mieliński i Kanał Piastowski);

24) zintegrowany system trałowo-hydrograficzny „Simrad EM 3 000”

25) zestaw laserowy „POLARTRACK”

26) geodezyjny zestaw pomiarowy „TOTAL STATION”.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (M. P. Nr 63, poz. 613).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »