| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami, którzy rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązującym terminie, limit odliczeń od podatku należnego w wysokości:

1) 61% ceny zakupu kasy (bez podatku od towarów i usług) – w przypadku kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948), zintegrowanych w jednej obudowie lub połączonych złączem stałym z taksometrem, albo

2) 79% ceny zakupu kasy (bez podatku od towarów i usług) – w przypadku kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym, w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, o konstrukcji rozłącznej połączonych z taksometrem przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika lub osób trzecich, w sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a wymienionego rozporządzenia.

2. Limit odliczeń, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 2500 zł.

§ 2.
1. Limity, o których mowa w § 1, stosuje się do podatników, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.

2. Limity, o których mowa w § 1, stosuje się również do podatników, którzy zakupili kasy wymienione w § 1 przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 marca 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »