reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się na obszarze kraju zakaz przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko następującym chorobom zakaźnym:

1) pryszczyca (Foot and mouth disease);

2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease);

4) księgosusz (Rinderpest);

5) pomór małych przeżuwaczy (Pêste des petits ruminants);

6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia);

7) guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease);

8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

10) ospa owiec i kóz (Sheep and goat pox);

11) afrykański pomór koni (African horse sickness);

12) afrykański pomór świń (African swine fever);

13) klasyczny pomór świń (CIassical swine fever, Hog cholera);

14) influenza ptaków o wysokiej zjadliwości d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza d. FowI plague);

15) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń d. choroba cieszyńska i taflańska (Enterovirus encephalomyelitis);

16) bruceloza bydła (B. Abortus), bruceloza kóz i owiec (B. Melitensis), bruceloza świń (B. suis, B. Abortus), bruceloza owiec (B. ovis);

17) choroba Aujeszky u świń (Aujeszky's disease);

18) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis).

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy szczepień zwierząt:

1) nakazanych przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) przeprowadzanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w celu wykonania eksperymentu naukowego.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 462.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym na obszarach objętych badaniami kontrolnymi (Dz. U. Nr 25, poz. 139), które zostało zachowane w mocy do dnia 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 462).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama